Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Home > Inwoners & Ondernemers > Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  Het is op het moment niet mogelijk om online uw huwelijk/geregistreerd partnerschap te regelen. Neem alstublieft telefonisch contact met ons Klant Contact Centrum via (0251-) 256 256. Onze excuses voor dit tijdelijke ongemak!


  Trouwen of geregistreerd partnerschap zijn juridisch bijna gelijk. Op de website van de Rijksoverheid leest u wat het verschil is en alles over uw rechten en plichten. U kunt trouwen of partnerschap registreren in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden. Informatie vind u op notaris.nl

  Hoe trouwen/registreren?

  Allereerst van harte gefeliciteerd met uw besluit dat u gaat trouwen/registreren. Graag willen we van u weten hoe u dat wilt doen. Wilt u gratis of eenvoudig trouwen/registreren, ga dan meteen naar Gratis trouwen/registreren of Eenvoudig trouwen/registreren. Via deze links maakt u daar meteen melding van uw voornemen om te trouwen/registreren (voorheen 'ondertrouw') en reserveert u een datum.

  Melding voorgenomen huwelijk/partnerschap (ondertrouw)

  De term 'ondertrouw' is veranderd in 'voornemen tot huwelijk of geregistreerd partnerschap'. U hoeft niet meer naar uw woongemeente om uw voornemen kenbaar te maken. U kunt rechtstreeks naar de gemeente van uw keuze. U kunt deze afspraak online maken.

  Meenemen (zonder deze documenten kan melding niet doorgaan)

  • Een ingevuld aanvraagformulier Melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap. U kunt dit formulier downloaden, uitprinten en invullen. Let op: er zijn 2 soorten aanvraagformulieren (wel/niet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd)
  • Een geldig legitimatiebewijs van u beiden (identiteitskaart of paspoort)
  • Een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van uw getuigen. Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. Iedereen van 18 jaar en ouder mag getuige zijn
  • De kosten voor uw huwelijk of partnerschap betaalt u tijdens de afspraak voor het melden van uw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap op het Stadhuis. U kunt contant of met pin betalen

  Trouwlocaties en tarieven

  • Een ruimte in het Stadhuis anders dan de raadzaal op maandag en donderdag om 9.30 uur € 108,55 (zie verder bij Eenvoudig trouwen/registreren) 
  • De raadzaal van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 - 11.30 uur en 13.30 - 16.30 uur €470,80. Elke 2e dinsdag van de maand €287,70(alleen om 9.30, 10.30 en 11.30 uur).

         Raadzaal    Raadzaal Stadhuis Beverwijk

  • Onder voorbehoud: Huize Scheybeeck, een historische buitenplaats aan de Velserweg 2 in Beverwijk, geschikt voor ongeveer 35 personen. Dit huis is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Maandag tot en met vrijdag € 549,25, zaterdag, zondag of feestdag €784,70. Na 16.30 kost het €130,80 extra.
  • Een locatie naar eigen keuze mits deze voldoet aan de gestelde eisen van veiligheid, openbaarheid en goede zeden (een woonhuis valt hier niet onder). Maandag tot en met vrijdag € 549,25, zaterdag, zondag of feestdag €784,70. Wilt u hier van gebruikmaken, dan moet u ook dit formulier meenemen. Een afwijkend tijdstip kost €130,80 extra.
  • Trouw- of partnerschapsboekje (gratis huwelijk) of duplicaat €27,55.
  • Kalligraferen van trouw- of partnerschapsboekje € 14,45.
  • Omzetting geregistreerd partnerschap naar huwelijk (geen ceremonie) € 56,50.
  • Bij annulering vindt aftrek van kosten plaats à €104,60.
  • Als u geen getuigen kiest, kan de gemeente getuigen verzorgen. De kosten hiervoor bedragen €26,55.

  Gratis trouwen/registreren

  Op maandag en donderdag om 9.15 uur kunt u gratis trouwen/partnerschap registreren. Er vindt dan een korte ceremonie plaats met de beide partners en maximaal 4 getuigen, zonder gasten, bode en toespraak. Voorwaarde voor een gratis huwelijk of partnerschap is dat een van beide partners staat ingeschreven in de gemeente Beverwijk. 

  Eenvoudig trouwen/registreren

  Op maandag en donderdag om 9.30 uur kunt u in andere ruimte dan de raadzaal trouwen. Er vindt dan een eenvoudige ceremonie plaats met de beide partners en maximaal 4 getuigen, maar zonder bode en toespraak. Uw gezelschap mag uit maximaal 15 personen bestaan (inclusief beide partners en getuigen).

  Trouwambtenaar kiezen

  U kunt een trouwambtenaar van de gemeente Beverwijk kiezen, maar u kunt ook zelf iemand vragen die in een andere gemeente benoemd en beëdigd is als trouwambtenaar. Deze persoon wordt dan voor één dag benoemd als trouwambtenaar van de gemeente Beverwijk. Onze trouwambtenaren stellen zich graag aan u voor.

  Getuigen kiezen

  Bij een huwelijk of de partnerschapsregistratie moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn. Heeft u uw getuigen gekozen? Bij de ondertrouw zijn de legitimatiebewijzen van de getuigen nodig. Deze kunt u uploaden bij het maken van de melding.

  In sommige gevallen zijn meer documenten nodig

  Bent u in het buitenland geboren, getrouwd, gescheiden of heeft u in het buitenland gewoond? Dan kost het soms veel tijd om documenten op te vragen. Documenten uit het buitenland moeten gelegaliseerd zijn. Dit geldt niet als er sprake is van een legalisatieverdrag met dat land. Soms moet u een beëdigde vertaling aanleveren. Meer informatie over het legaliseren van documenten vindt u op de website van de Rijksoverheid. Als u vragen heeft, neem dan contact op (0251) 256 256.

  Ik ben in het buitenland getrouwd. Hoe registreer ik mijn huwelijk in Nederland?

  Als u in het buitenland bent getrouwd en in de gemeente Beverwijk woont, moet u uw huwelijk in Nederland laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). U regelt dit wanneer u weer terug bent in Nederland. De registratie van uw in het buitenland voltrokken huwelijk is een wettelijke verplichting. Een van u beiden komt daarvoor persoonlijk naar het Stadhuis. Meenemen:

  • de originele huwelijksakte (geen kopie), eventueel met legalisatie. Als de akte niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans is, dan moet u een vertaling laten maken door een beëdigd vertaler
  • een geldig identiteitsbewijs

  De ambtenaar vertelt u hoe lang het duurt voordat uw huwelijk is ingeschreven. Dit kan per situatie verschillen. Registratie van uw buitenlandse huwelijk op het Stadhuis is gratis. Ook als u niet in Nederland woont, kunt u uw buitenlandse huwelijksakte in Nederland laten vastleggen in de registers van de Burgerlijke Stand. Er wordt dan een Nederlandse huwelijksakte opgemaakt. Dit kan als een van u de Nederlandse nationaliteit heeft of erkend vluchteling is. U kunt daarvoor terecht bij de gemeente Den Haag. Later kunt u altijd een volledig afschrift van de Nederlandse huwelijksakte opvragen. De registratie is niet verplicht. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

  Inzicht in uw registratie

  Op https://mijn.overheid.nl kunt u gratis online inzien hoe u geregistreerd staat bij de gemeente. U logt in met uw DigiD zodat uw privacy gewaarborgd is.

 • Downloads

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram