Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Home > Inwoners & Ondernemers > Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Kabels en leidingen leggen in openbare grond

 • Wat is het?

  Als u ondergrondse werkzaamheden wilt uitvoeren in openbaar gebied, moet u dit bij ons melden. Meestal gaat het over het aanbrengen, beheren of verwijderen van kabels, leidingen en/of mantelbuizen. Hiervoor heeft u in de meeste gevallen een vergunning of een instemmingsbesluit nodig. Nutspartijen vragen een vergunning aan. Voor Telecompartijen is een instemmingsbesluit nodig.

  Aanvragen vergunning of instemmingsbesluit

  Voor het aanvragen van vergunning of instemmingsbesluit maken wij gebruik van het online systeem Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Wilt u een vergunning of instemmingsbesluit aanvragen? Ga dan naar het MOOR-Platform. Beschikt u niet over een MOOR-account, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van MOOR. Zij zijn bereikbaar via (035) 524 89 04 of via het e-mailadres helpdesk@moorwerkt.nl.

  Kleine werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

  Kleine werkzaamheden mag u zonder vergunning of instemmingsbesluit uitvoeren. Deze moeten wel gemeld worden. Voorbeelden van kleine werkzaamheden zijn:

  • reparaties of onderhoudswerk aan kabels of leidingen die samen een lengte van minder dan 25 meter hebben;
  • (huis)aansluitingen aanleggen tot maximaal 25 meter, die geen verhardingen of groen kruisen;
  • kabels of leidingen aanbrengen in eerder aangebrachte voorzieningen, bijvoorbeeld mantelbuizen.

  Weet u niet zeker of het een klein werk betreft, neemt u dan gerust contact met ons op.

  Kleine werkzaamheden melden

  Kleine werkzaamheden moeten ook gemeld worden op het MOOR-Platform. Voor vragen neemt u contact op met de MOOR-Helpdesk via (035) 524 89 04 of via helpdesk@moorwerkt.nl.

  Beleid en voorwaarden

  De gemeente is in vele rollen betrokken bij (graaf)werkzaamheden in de openbare ruimte. Onder andere als grondeigenaar, ruimtelijk planner, aanlegger van infrastructuur, verkeersregelaar, bodembeschermer, enzovoort. In het belang van de gemeente, burgers, bedrijven en netbeheerders moet een zorgvuldig, uniform en integraal beleid gevoerd worden bij voorbereiding, uitvoering en nazorg van (graaf)werkzaamheden in openbare gronden. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur reguleert de werkzaamheden in de openbare ruimte, waarbij de (weg)verharding, maar ook bermen en groenvoorzieningen enzovoort worden opgebroken. De Verordening Ondergrondse Infrastructuur is onder andere gericht op minimalisatie van overlast en maatschappelijke kosten ten gevolge van (graaf)werkzaamheden in de openbare ruimte.

  De voorwaarden en technische eisen voor het aanbrengen, beheren of verwijderen van kabels, leidingen en/of mantelbuizen in gemeentegrond zijn binnen het MOOR-Platform te raadplegen via “Lokale regelgeving”.

 • Wat kost het?

  Aan het aanvragen van een vergunning of instemmingsbesluit zijn kosten verbonden. De tarieven vindt u in Bijlage 1 Tarieventabel Leges, onder Titel 1 Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 13 Ondergrondse infrastructuur van de legesverordening Beverwijk.

  Herstelkosten

  Als de graafactiviteit klaar is, worden door de versnelde achteruitgang van de openbare ruimte herstelkosten in rekening gebracht bij de eigenaar van het netwerk. In artikel 5.3 van de nadere regels AVOI Beverwijk 2016 wordt verwezen naar de “Richtlijn tarieven (graaf-) werkzaamheden” van de VNG. De tarieven zijn te raadplegen op de website van de VNG.

 • Hoelang duurt het?

  Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag beslist de gemeente of u een vergunning of instemmingsbesluit ontvangt. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

 • Extra informatie

  Graven

  Gaat u machinaal graven, dan moet u een graafmelding doen. Dit wordt ook wel een klicmelding genoemd. Dit doet u bij kadaster klic-melding

  Contact

  Heeft u vragen over het aanleggen, beheren of verwijderen van kabels, leidingen en/of mantelbuizen in gemeentegrond, neem dan contact op het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0251) 256 256 of per e-mail.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk