Kinderopvang starten

Home > Inwoners & Ondernemers > Kinderopvang starten

Kinderopvang starten

 • Wat is het?

  Als u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau in onze gemeente wilt starten, dan moet u een aanvraag indienen bij burgemeester en wethouders tot registratie. Op de website van de rijksoverheid vindt u daarvoor de juiste formulieren. 

 • Hoe werkt het?

  Na ontvangst van een aanvraag toetst de gemeente op volledigheid. De gemeente toetst niet of de ingediende documenten aan de eisen voldoen, dit doet de GGD. Binnen 10 weken na ontvangst nemen wij, op basis van het advies van de GGD, een besluit of de opvang mag starten. Daarna wordt de opvang wel of niet opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Iedereen kan dit register raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

  Vanaf januari 2017 zijn wij in samenwerking met de GGD gestart met het Nieuwe Toezicht 'Streng aan de Poort' . Dit betekent dat de GGD een aanvraag tot registratie intensiever onderzoekt, controleert en beoordeelt. Wat dit voor u betekent, kunt u lezen in de Uitleg gewijzigde procedure registratie kinderopvang 2018 en Documenten Streng aan de poort 2018 bij Downloads.

  Wanneer de gegevens wijzigen, moet u deze doorgeven aan burgemeester en wethouders met een wijzigingsformulier op de website van de rijksoverheid.

  Ouders/verzorgers die gebruikmaken van een geregistreerde vorm van kinderopvang, kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij www.belastingdienst.nl.

 • Aanvullende informatie

  De kindercentra worden gecontroleerd door de toezichthouder kinderopvang van de GGD Kennemerland (externe website).

  Voor meer informatie voor het starten van een bedrijf: www.ondernemersplein.nl 

  Bij vragen kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via (0251) 256 256.

 • Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk