Koninklijke onderscheiding (lintje)

Home > Inwoners & Ondernemers > Koninklijke onderscheiding (lintje)

Koninklijke onderscheiding (lintje)

 • Wat is het?

  Elk jaar worden op de laatste werkdag vóór 27 april (Koningsdag) tijdens de Lintjesregen in heel Nederland Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Ook op andere momenten kan een Koninklijke onderscheiding worden uitgereikt. Kent u iemand uit uw omgeving die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u hem of haar voordragen door een decoratievoorstel in te dienen bij de burgemeester van de woonplaats van deze persoon.

 • Hoe werkt het?

  Voordat u een aanvraag indient, vragen wij u eerst contact op te nemen met de medewerker Kabinetszaken via e-mail of via ons Klant Contact Centrum via (0251-) 256 256. U krijgt dan informatie waaraan een goede aanvraag moet voldoen en we leggen u uit hoe u de aanvraag bij de gemeente kunt indienen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat u het verzoek niet voor niets indient.

  Voorwaarden

  Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding. De persoon in kwestie moet

  • zich minstens 15 jaar aaneengesloten hebben ingezet in sociaal maatschappelijk opzicht zonder daarvoor salaris te ontvangen.
  • deze inzet moet voor minimaal 6 uur per week hebben plaatsgevonden en nog steeds actueel zijn (dus niet alleen in het verleden hebben plaatsgevonden)
  • als een voorstel wordt ingediend, waarbij een betaalde functie centraal staat, dient onderbouwd te worden dat sprake is van bijzondere verdiensten en/of bijzonder functioneren (bijvoorbeeld baanbrekend onderzoek, (inter)nationale uitstraling)

  Lintjesregen

  Voorstellen voor Lintjesregen van het volgende jaar moeten uiterlijk op 1 juli van dit jaar zijn ingediend. Het decoratievoorstel voor tussentijdse onderscheidingen moet 6 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn ingediend (bijvoorbeeld een jubileum bij een vereniging of organisatie of beëindiging van een belangrijke bestuursfunctie).

 • Aanvullende informatie

  Op de website www.lintjes.nl leest u alles over Koninklijke onderscheidingen. U kunt ook iemand voordragen voor een Gemeentelijke onderscheiding.