Koninklijke onderscheiding (lintje)

Home > Inwoners & Ondernemers > Koninklijke onderscheiding (lintje)

Koninklijke onderscheiding (lintje)

 • Wat is het?

  Lintje

  Elk jaar worden op de laatste werkdag voor Koningsdag (27 april) in heel Nederland Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De zogenaamde Lintjesregen. Maar ook op andere momenten in het jaar kan een Koninklijke onderscheiding worden uitgereikt. Kent u iemand uit Beverwijk die een Koninklijke onderscheiding verdient? En wilt u deze persoon voordragen? Neem dan eerst contact op met het gemeentehuis. Onze medewerker Kabinetszaken geeft u dan informatie waaraan een aanvraag moet voldoen. Zij leggen u ook uit hoe u de aanvraag kan indienen. Zo weet u zeker dat u het verzoek niet voor niets indient. De ambtenaar die over de lintjes gaat is bereikbaar via e-mail of via 0251 – 256 256.

  Om in aanmerking te komen voor een lintje moet de persoon in elk geval:

  • zich minstens 15 jaar aaneengesloten hebben ingezet in sociaal maatschappelijk opzicht zonder daarvoor salaris te ontvangen
  • deze inzet moet voor minimaal 6 uur per week hebben plaatsgevonden en nog steeds actueel zijn
  • als het om een betaalde functie gaat moet onderbouwd worden dat sprake is van bijzondere verdiensten en/of bijzonder functioneren, bijvoorbeeld baanbrekend onderzoek of een bijzondere (inter)nationale uitstraling

  Eerst meer informatie over voordragen voor de Lintjesregen? Kijk dan op de website Lintjes.

  Let op

  De aanvraagprocedure kost veel tijd. Uw voorstel voor de Lintjesregen van volgende jaar moet uiterlijk op 1 juli van dit jaar zijn ingediend. Een voorstel voor een tussentijdse onderscheiding moet 6 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn ingediend (bijvoorbeeld een jubileum van iemand bij een vereniging of organisatie of beëindiging van een belangrijke bestuursfunctie).

  Koninklijke Erepenning

  De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering wat de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen. De erepenning komt strikt op naam van de ontvangende instantie. De gelukkige vereniging mag op haar website, briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld de Erepenning onder de aandacht brengen.  Aan toekenning van de Erepenning zijn voorwaarden verbonden:

  • De vereniging moet wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien staan en tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats in te nemen. De vereniging moet zich bovendien op haar terrein hebben onderscheiden
  • De Erepenning wordt alleen verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging of instelling

  Wilt u een Koninklijke Erepenning aanvragen voor bijvoorbeeld uw sportvereniging? De aanvraag loopt via de burgemeester van de statutaire vestigingsplaats. De burgemeester bekijkt of de gewenste gegevens ter ondersteuning van de aanvraag zijn bijgevoegd. Neem contact op met Kabinetszaken via e-mail of bel via 0251 – 253 256.

  Kijk voor alle informatie over de Koninklijke Erepenning op de website van het Koninklijk Huis.
   

  Predicaat Hofleverancier

  Voor het verkrijgen van het Predicaat Hofleverancier komen in principe alleen ondernemingen in aanmerking die gerekend kunnen worden tot het midden- en kleinbedrijf. In haar bedrijfstak moet de onderneming ten minste in de regio van de vestiging een vooraanstaande plaats innemen. De bedrijfsvoering dient onberispelijk te zijn. De onderneming, en ook de directie, moet te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.

  Verder moet een onderneming ten minste honderd jaar bestaan en het Predicaat wordt alleen ter gelegenheid van een bijzonder jubileum (100- of 125-jarig bestaan en verder met een veelvoud van 25 jaar) verleend. Een aanvraag moet voorzien moeten zijn van een bewijs van de oprichtingsdatum. Het liefst is dit een direct bewijs bijvoorbeeld een eerste inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij voldoende historische onderbouwing kan indirect bewijs volstaan, zoals jubileumadvertenties, krantenartikelen of een vermelding in belastingregisters.

  Wilt u het Predicaat Hofleverancier aanvragen voor een onderneming? Het Predicaat kan worden aangevraagd via de Burgemeester in de vestigingsplaats. De Burgemeester kijkt of voldoende gegevens ter ondersteuning van de aanvraag zijn toegevoegd. Neem contact op met Kabinetszaken via e-mail of bel via 0251 – 253 256.

  Kijk voor alle informatie over het Predicaat Hofleverancier op de website van het Koninklijk Huis.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk