Leerlingenvervoer, bijdrage in de kosten

Home > Inwoners & Ondernemers > Leerlingenvervoer, bijdrage in de kosten

Leerlingenvervoer, bijdrage in de kosten

 • Wat is het?

  Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten van leerlingenvervoer, dien dan een aanvraag in. Uiterlijk 1 juni moeten wij uw aanvraag hebben ontvangen. Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

  • Uw DidiD
  • Gegevens van de leerling inclusief BSN
  • Gegevens van de school
  • Verzamelinkomen van 2 jaar geleden (= het totaal van uw inkomsten en aftrekposten) of IB-60 formulier(en) van het/de inkomen(s) (op te vragen bij de Belastingdienst)

  Leerlingenvervoer online aanvragen  met uw

 • Hoe werkt het?

  Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als ouder of verzorger bent u er verantwoordelijk voor dat uw kind dagelijks op school komt. Voor sommige kinderen is het lastig om zelfstandig naar school te gaan. Voor deze kinderen kan er leerlingenvervoer of een bijdrage in de kosten worden aangevraagd.

  Voorwaarden

  Een van de voorwaarden is dat de school verder dan 6 kilometer van huis is (volgens de routeplanner van de ANWB). Voor leerlingen op het regulier voortgezet onderwijs kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op leerlingenvervoer als de leerling vanwege een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap niet of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken.

 • Wat heb ik nodig?

  Bijlagen toevoegen bij uw aanvraag

  (voor zover noodzakelijk)

  • IB-60 formulier vader/voogd/verzorger
  • IB-60 formulier moeder/voogd/verzorger
  • Verklaring reden voor een verder gelegen school
  • Verklaring met betrekking tot de handicap van de leerling
  • Kopiebrief schooladvies plaatsingscommissie

  U kunt de bijlagen bij het formulier uploaden, zorg dan dat u ze digitaal beschikbaar heeft. U kunt ze ook per post opsturen naar Gemeente Beverwijk, leerlingenvervoer, Postbus 450, 1940 AL  Beverwijk. Zet in dat geval op elke bijlage uw BSN, naam en adresgegevens en de naam van de leerling.

 • Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk