Melding openbare ruimte

Home > Inwoners & Ondernemers > Melding openbare ruimte

Melding openbare ruimte

 • Wat is het?

  Losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, ongedierte, zwerfvuil vernielingen etc. Wij maken hiervoor gebruik van de app Verbeterdebuurt. U kunt op de kaart direct zien of uw melding al eerder is gedaan en ook of het probleem reeds is opgelost.

  Direct melden

 • Aanvullende informatie

  Verloren of gevonden voorwerpen

  Bent u iets verloren en u wilt weten of iemand het gevonden heeft of  heeft u iets gevonden en u wilt weten of iemand dat verloren is. Via www.verlorenofgevonden.nl kunt u zoeken of wat u verloren heeft al gevonden is, maar ook of iemand het voorwerp kwijt is wat u gevonden heeft. Hier kunt ook een melding doen voor een verloren of gevonden voorwerp. U kunt het voorwerp uiteraard ook langsbrengen op het Stadhuis.

  Direct verloren of gevonden melden

  Overige meldingen:

  • Afval en -containers klantenservice@hvcgroep.nl 0800-0700. Meer informatie over zwerfafval.
  • Stof, geluid, geur, bodemverontreiniging, illegale lozingen en ‘zwerfasbest’: Omgevingsdienst IJmond www.odijmond.nl
  • onderhoud van het stedelijk oppervlaktewater: Hoogheemraadschap NH Noorderkwartier www.hhnk.nl.

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram