Naamswijziging en -keuze

Home > Inwoners & Ondernemers > Naamswijziging en -keuze

Naamswijziging en -keuze

  • Wat is het?

    Het wijzigen van uw naam wordt niet door de gemeente gedaan. Als u uw voornaam wilt veranderen moet u contact opnemen met een advocaat. Als u uw achternaam wilt veranderen moet u een verzoek aan de Koning doen (per adres Ministerie van Veiligheid en Justitie). Nadat de rechtbank of de koning een uitspraak heeft gedaan over de wijziging van uw naam, wijzigt de gemeente die in de Basisregistratie personen (BRP). De gemeente verwerkt dus de uitkomst van het uiteindelijke gerechtelijk- of Koninklijk Besluit.

    Naamskeuze voor uw kind

    U moet de keuze voor de achternaam van uw kind voor de geboorte of bij de geboorteaangifte kenbaar maken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een naamskeuze kenbaar maken kan alleen voor kinderen die formeel 2 ouders hebben.