Reclame plaatsen

Home > Inwoners & Ondernemers > Reclame plaatsen

Reclame plaatsen

 • Wat is het?

  Voor het aanbrengen van (licht)reclame aan een gevel moet u toestemming vragen. Er moet namelijk rekening worden gehouden met het stadsgezicht, hinder en de verkeersveiligheid. Er is precariobelasting verschuldigd.

  Aanvragen op www.omgevingsloket.nl

 • Hoe werkt het?

  Tijdelijke reclame aan lichtmasten

  Wilt u een reclamebord rond een lichtmast plaatsen, dan moet u dit aanvragen. U moet hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en er is precariobelasting verschuldigd (€ 5,45 per bord per dag). De gemeente bepaalt aan welke lichtmasten de borden mogen worden bevestigd.

  Reclamemateriaal verspreiden

  Als u gedrukte of geschreven stukken/afbeeldingen gratis onder het publiek wilt verspreiden of deze openlijk aanbieden op de openbare weg dan moet u daar een ontheffing voor aanvragen. Wij letten hierbij op de gevolgen voor openbare orde en zedigheid (geen opruiend karakter van teksten art.7 lid 1 van de Grondwet).

  Als er door de verspreiding vervuiling optreedt, kunnen wij opdracht tot opruimen en/of reiniging geven op kosten van de organisator.

  Reclame plaatsen of -ontheffing aanvragen

 • Aanvullende informatie

  (0251) 256 256

  Legesverordening (externe website)