Riool (heffing, onderhoud, overlast)

Home > Inwoners & Ondernemers > Riool (heffing, onderhoud, overlast)

Riool (heffing, onderhoud, overlast)

 • Wat is het?

  Klachten over stank, rioolverstopping, verzakking van de weg door rioollekkage kunt u online melden.

  Rioolaansluiting

  U wil dat uw pand wordt aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. Rioolaansluiting aanvragen

  Rioolheffing

  Over ieder pand (woningen en niet-woningen) dat direct of indirect is aangesloten op het riool, moet rioolheffing worden betaald. Hiermee betaalt de gemeente de aanleg, het onderhoud en vervanging van de riolering. Met een pand wordt niet alleen een gebouw bedoeld, maar ook elk zelfstandig te gebruiken deel daarvan bijvoorbeeld een boven- of een benedenwoning of een appartement, garage, schuur etc.

  Rioolheffing berekenen

  De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen water bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord Holland (PWN) van het vorige jaar. U kunt uw rioolheffing online berekenen via de lokale lastenmeter > zelf uw gemeentelijke lasten berekenen.

  Bezwaar maken

  U kunt digitaal uw aanslagbiljet Rioolheffing raadplegen. Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag? Dan kunt u een bezwaar indienen.

  Rioolonderhoud

  Heeft u een rioolverstopping, raadpleeg dan een gespecialiseerd bedrijf. Als blijkt dat de verstopping zich buiten uw erf bevindt, dan krijgt u van dat bedrijf een verklaring. De gemaakte kosten kunt u bij de gemeente verhalen.

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins). Voor de aanleg en het onderhoud op het hoofdrioolstelsel bent u als eigenaar van een woning of bouwwerk verantwoordelijk.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk