Standplaats, aanvraag

Home > Inwoners & Ondernemers > Standplaats, aanvraag

Standplaats, aanvraag

 • Wat is het?

  Wilt u informatie verstrekken of goederen en/of diensten aanbieden op de openbare weg, aan of op het openbaar water of op een particulier terrein met een voertuig, kraam, tafel etc., dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. 

  Door gebruik te maken van DigiD of E-herkenning wordt een deel van het formulier automatisch voor u ingevuld.

  Standplaatsvergunning aanvragen met DigiD of E-herkenning 

  Standplaatsvergunning aanvragen zonder E-herkenning (met DigiD)

  Voor beide formulieren heeft u DigiD nodig.  

 • Hoe werkt het?

  Of u hiervoor een vergunning krijgt is afhankelijk van de aard, omvang en doel van de activiteit (beslistermijn maximaal 8 weken). Er wordt ook gelet op mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer, de bepalingen in het bestemmingsplan, het straatbeeld en bijzondere omstandigheden.  Het verbod geldt niet voor uitstallingen met stukken waarin gedachten of gevoelens worden geopenbaard. Dit recht ligt in de Grondwet (artikel 7) vastgelegd. Bij gebruik van een bakkraam wordt eerst gecontroleerd door de brandweer of wordt voldaan aan de brandveiligheidseisen. U kunt een standplaats niet overdragen of overnemen zonder in het bezit te zijn van een geldige vergunning.

 • Wat heb ik nodig?

  Uw schriftelijke aanvraag dient voorzien te zijn van:

  • naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de aanvrager
  • aard van de aan te bieden goederen
  • locatie
  • periode
  • dagen- en urenoverzicht
  • object (marktkraam, verkoopwagen etc.)
  • afmetingen van het object
  • situatietekening op schaal
  • een kopie inschrijving kamer van koophandel of een bewijs van registratie bij het Centraal registratiekantoor detailhandel en ambacht
 • Wat kost het?

  U betaalt kosten voor deze vergunning. Deze tarieven (ook wel ‘leges’ genoemd) vindt u in de legesverordening (externe website).

  Tarieven 2018
  Nieuwe standplaats onbepaalde tijd € 274,25
  Tijdelijke standplaats één dag(deel) € 30,40
  Tijdelijke standplaats meer dan één dag € 88,00
  Tijdelijke standplaats tijdens Feestweek € 274,25

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256
 

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram