Starterslening

Home > Inwoners & Ondernemers > Starterslening

Starterslening

 • Wat is het?

  Het is soms moeilijk de financiering van een eerste koophuis rond te krijgen. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (www.svn.nl) verstrekt daarom een lening voor kopers die voor het eerst een woning kopen. Deze lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van uw woning en het bedrag dat u maximaal bij uw bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Naast de starterslening heeft u dus ook een hypotheek. De hoogte van de starterslening hangt af van de aankoopkosten, uw inkomen en uw eigen vermogen. U betaalt de eerste 3 jaar geen rente en aflossing voor deze lening. Dat scheelt behoorlijk in uw woonlasten. Daarna, als uw inkomen intussen voldoende is gegroeid, gaat u pas aflossen. Zo niet, dan betaalt u een bedrag dat past bij het inkomen van dat moment. De SVn handelt de aanvragen voor de gemeente af.

  Voorwaarden

  1. U bent meerderjarig en gaat de woning zelf bewonen. Bovendien bent u niet eerder eigenaar of mede-eigenaar geweest van een koopwoning 
  2. U beschikt over een voorlopig koopcontract onder voorbehoud van financiering
  3. De aankoopkosten van uw woning in de gemeente Beverwijk bedragen niet meer dan de grens van de Nationale Hypotheek Garantie  (Zie voor de actuele bedragen www.nhg.nl)
  4. Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
  5. De starterslening kan niet hoger zijn dan 20% van de verwervingskosten en bedraagt maximaal € 25.000,-- 
  6. Aflossen van de starterslening mag op ieder moment en altijd boetevrij

  Let op! Dit zijn de laatste startersleningen in 2020. Wees er snel bij.

 • Hoe werkt het?

  Voor een aanvraag starterslening bij SVn (www.SVn.nl) heeft u een toewijzingsbrief van de gemeente nodig. Om deze toewijzingsbrief te ontvangen klikt u op de knop Aanvraag toewijzingsbrief startersleningBinnen 15 werkdagen wordt getoetst of voldaan wordt aan de criteria in de verordening. Bij een positief oordeel ontvangt u een toewijzingsbrief per e-mail. let op: Dit is geen definitieve toekenning starterslening.

  Met een toewijzingsbrief kunt u een aanvraag starterslening indienen bij SVn. SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u definitief in aanmerking komt voor een starterslening. Ook stelt SVn de hoogte van de starterslening vast. Dit bedrag is inclusief de afsluitkosten SVn en de borgtochtprovisie NHG. Bij een positieve beoordeling stuurt SVn u een offerte. Als u niet in aanmerking komt ontvangt u een afwijzingsbrief van SVn.

  Aanvraag toewijzingsbrief starterslening

  Rekenvoorbeeld

  Stel dat u voor de koop van uw huis een hypotheek van € 125.000,-- nodig heeft. Samen met uw partner heeft u een jaarinkomen van € 25.000,--. Bij dit inkomen kunt u bij de bank een (1e) hypotheek van € 100.000,-- krijgen. De starterslening bedraagt dan € 25.000,--. Hierover betaalt u de eerste 3 jaar geen rente en aflossingen. Hoeveel u daarna gaat betalen hangt af van uw inkomensontwikkeling.

 • Extra informatie

  Heeft u een vraag? Meer informatie leest u op de website van het SVn of neem contact op met ons Klant Contact Centrum via (0251-) 256 256.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk