Uitkering, verblijf buitenland of vakantie

Home > Inwoners & Ondernemers > Uitkering, verblijf buitenland of vakantie

Uitkering, verblijf buitenland of vakantie

  • Wat is het?

    Heeft u een uitkering volgens de Participatiewet (PW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/zelfstandigen (Ioaw / Ioaz) en u wilt op vakantie of naar het buitenland, dan moet u dit melden via onderstaande button.

    Melden