(Ver)bouwen, vooroverleg

Home > Inwoners & Ondernemers > (Ver)bouwen, vooroverleg

(Ver)bouwen, vooroverleg

 • Wat is het?

  Met een schetsplan vraagt u de gemeente advies over de haalbaarheid van uw bouwplan.

  Schetsplan indienen

  U kunt uw schetsplan op de volgende manieren indienen:

  • Op www.omgevingsloket.nl (inloggen met uw DigiD) vult u het aanvraagformulier omgevingsvergunning zo volledig mogelijk in. Voeg de gevraagde bijlage(n) toe en kies "contact zoeken met bevoegd gezag". Daarna niet op "indienen" klikken maar op "openstellen voor overleg"
  • Uw schetsplan online indienen (zonder DigiD). Bijlagen kunt u hierbij uploaden
  • Wilt u het schetsplan liever op papier indienen, print dan het pdf-formulier dat u vindt onder de tab "documenten". Stuur het vervolgens met de gevraagde bijlagen naar Gemeente Beverwijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk.
 • Hoe werkt het?

  Eerst bekijken wij of er voor uw plan een vergunning nodig is. Dan wordt het schetsplan getoetst aan het bestemmingsplan/beheersverordening en beoordeeld of het plan stedenbouwkundig voldoet.

  Voordelen van het indienen van een schetsplan

  1. nog voordat u een officiële aanvraag indient weet u of uw (complexe) plan kans van slagen heeft
  2. als uit de beoordeling blijkt dat uw plannen niet mogelijk zijn kunt u uw plannen nog wijzigen
  3. u weet zeker welke onderdelen van de omgevingsvergunning u moet aanvragen en loopt minder risico op een onvolledige aanvraag
  4. u weet in een vroeg stadium welke stukken u moet indienen en aan welke eisen deze moeten voldoen.

  Na een positieve beoordeling van het schetsplan ontvangt u schriftelijk advies en kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Na een negatieve beoordeling van het schetsplan ontvangt u een schriftelijk advies met een gemotiveerde afwijzing. Het antwoord op de aanvraag van een schetsplan is een principe-uitspraak, er zijn geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden.

 • Wat kost het?

  Het indienen van een schetsplan kost € 106,05

 • Aanvullende informatie

  Op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur in de publiekshal van het stadhuis of (0251) 256 256.

 • Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Let op: op vrijdag 19 en maandag 22 april is het Stadhuis gesloten

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram