Verhuizen

Verhuizen

 • Wat is het?

  Bent u verhuisd binnen de gemeente Beverwijk? Of komt u vanuit een andere Nederlandse gemeente in de gemeente Beverwijk wonen en wilt u zich hier inschrijven? Geef uw verhuizing uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum aan ons door.

  Online doorgeven met uw 

 • Hoe werkt het?

  Wie kan de verhuizing doorgeven

  • Als u 16 jaar of ouder bent: uzelf
  • Als u 16 jaar of ouder bent en bij uw ouders inwoont: uzelf, ouder, voogd of verzorger
  • Als u jonger dan 16 jaar bent: ouder, voogd of verzorger
  • Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt: samenwonende echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner
  • Als u onder curatele staat: de curator
  • Een meerderjarige die u schriftelijk hebt gemachtigd
  • Komt u uit een andere gemeente en heeft u een hond, dan kunt u deze op onze (externe) belastingwebsite aanmelden voor de hondenbelasting.
 • Wat heb ik nodig?

  • Gaat u bij iemand anders inwonen, dan moet u bij het online doorgeven van uw verhuizing, eerst het formulier "Toestemming inwoning" laten invullen door degene bij wie u gaat inwonen. Na invulling moet u het formulier printen, laten ondertekenen en scannen evenals het geldige legitimatiebewijs van die persoon. U kunt daarna het formulier en het legitimatiebewijs uploaden bij het online doorgeven van uw verhuizing
  • Als u uw verhuizing doorgeeft in het stadhuis; uw huur- of koopcontract en een geldig legitimatiebewijs. Bij inwoning of huren bij een particulier, neemt u het uitgeprinte en ondertekende bekendheidsverklaring en de legitimatiebewijzen van de verhuurder en van uzelf mee.
  • Lukt het u niet om de verhuizing online door te geven, dan kunt een afspraak maken om uw verhuizing in het stadhuis door te geven.
 • Wat moet ik doen?

  Parkeervergunning

  Heeft u een parkeervergunning, vergeet deze dan niet af te melden.
  Als u binnen het betaald parkeergebied verhuist, moet u ook uw vergunning van uw oude adres afmelden en op uw nieuwe adres een vergunning aanvragen.

  Verhuizen naar een andere gemeente

  Verhuist u naar een gemeente buiten Beverwijk? Geef uw verhuizing dan door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U wordt automatisch in Beverwijk uitgeschreven.

 • Aanvullende informatie

  Informatie over verhuizen naar het buitenland/emigreren

  Huisvestingsvergunning

  Informatie over een huisvestingsvergunning

  Inzicht in uw registratie

  Bij MijnOverheid.nl kunt u zien hoe u geregistreerd staat bij de gemeente, het Kadaster en andere overheidsinstellingen. U logt in met uw DigiD zodat uw privacy gewaarborgd is.

  Verhuisafval

  Kijk op de pagina afval (> hoe werkt het) hoe u uw afval kunt aanbieden.

 • Downloads