Verklaring onder ede of belofte

Home > Inwoners & Ondernemers > Verklaring onder ede of belofte

Verklaring onder ede of belofte

 • Wat is het?

  Wanneer u geen officiële brondocumenten heeft, of dit niet van u kan worden verlangd, is het mogelijk om bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte af te leggen.

  Het opmaken van een verklaring onder ede of belofte kan nodig zijn bij:

  • een eerste inschrijving in de GBA
  • een mondeling of schriftelijk verzoek van de burger tot opname van gegevens
  • een interne melding dat zo'n verklaring moet worden opgemaakt
 • Hoe werkt het?

  Uw persoonsgegevens worden dan opgenomen in de administratie van de gemeente (GBA). Deze gegevens moeten juist, volledig, actueel en betrouwbaar zijn. U moet daarvoor een verklaring onder ede of belofte afleggen bij een door het gemeentebestuur aangewezen ambtenaar. Dat document moet u dan ondertekenen.

 • Wat heb ik nodig?

  Alle persoonlijke officiële documenten die u in bezit heeft.