Verklaring onder ede of belofte

Home > Inwoners & Ondernemers > Verklaring onder ede of belofte

Verklaring onder ede of belofte

 • Wat is het?

  Wanneer u geen officiƫle brondocumenten heeft, of dit niet van u kan worden verlangd, is het mogelijk om bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte af te leggen.

  Het opmaken van een verklaring onder ede of belofte kan nodig zijn bij:

  • een eerste inschrijving in de GBA
  • een mondeling of schriftelijk verzoek van de burger tot opname van gegevens
  • een interne melding dat zo'n verklaring moet worden opgemaakt
 • Hoe werkt het?

  Uw persoonsgegevens worden dan opgenomen in de administratie van de gemeente (GBA). Deze gegevens moeten juist, volledig, actueel en betrouwbaar zijn. U moet daarvoor een verklaring onder ede of belofte afleggen bij een door het gemeentebestuur aangewezen ambtenaar. Dat document moet u dan ondertekenen.

 • Wat heb ik nodig?

  Alle persoonlijke officiƫle documenten die u in bezit heeft.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk