Wat is een bestemmingsplan

Home > Inwoners & Ondernemers > Wat is een bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staat wat de mogelijkheden zijn qua bebouwing en gebruik van de ruimte in de gemeente. De ruimtes hebben verschillende bestemmingen. Bijvoorbeeld een woon-, horeca-, bedrijfs- of agrarische bestemming. Onderdeel van het bestemmingsplan is de plankaart. Dit is een soort landkaart van het gebied waarop u de bestemmingen kunt zien. In bestemmingsplannen staan ook bouw- en gebruiksvoorschriften voor de verschillende bestemmingen. Bijvoorbeeld dat in een bepaald gebied goten niet hoger mogen zijn dan 6 meter of dat een woning maximaal 500 kubieke meter  mag zijn. Heeft u voor uw bouwplan een vergunning nodig? Dan toetst de gemeente uw bouwplan aan het bestemmingsplan.

  Bestemmingsplannen kunt u online inzien.

 • Wat heb ik nodig?

  Verklaring over:

  • De plaats waar vrijstelling voor wordt gevraagd
  • De reden
  • Aard en omvang van bouwwerk of (bedrijfs)activiteiten
  • Tekeningen van het desbetreffende bouwwerk
 • Aanvullende informatie

  Heeft u vragen over een bepaald bestemmingsplan dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur terecht in de hal van het Stadhuis.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk