Participatieraad

Home > Inwoners & Ondernemers > Participatieraad

Participatieraad

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen inwoners betrekken bij beleidsvorming, ruimte geven aan initiatieven van inwoners en gebruik maken van kennis en ervaring van inwoners. Daarom start per 1 april 2018 in elke gemeente een participatieraad. Deze bestaat uit inwoners die samen met de gemeente hiermee aan de slag gaan. Ook komt er een overkoepelende participatieraad voor de IJmond. Daarin zit in ieder geval een aantal leden uit de lokale participatieraden. Samen verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven in onze gemeenten. Dat is wat we willen bereiken als het gaat om participatie bij sociale vraagstukken in de IJmond.

Wij zijn op zoek naar:  leden voor de participatieraad Beverwijk

Wat doet de participatieraad?

De gemeente wil weten wat de vragen, behoeften en ervaringen van onze inwoners zijn en daar het beleid van hulp en ondersteuning op afstemmen. Het doel is hulp en ondersteuning die beter aansluit op wat onze inwoners nodig hebben. Maar het gaat ook over samen optrekken voor een sociale leefomgeving. We willen goed gebruik maken van ideeën en initiatieven van inwoners. De participatieraad ondersteunt daarbij.

De participatieraad bestaat uit 7 tot 12 vrijwilligers met verschillende achtergronden. Zij denken samen met beleidsambtenaren en andere professionals van de gemeente na over de manier waarop inwoners kunnen worden betrokken bij sociale vraagstukken. De participatieraad buigt zich over vragen als: wat is de beste vorm om met cliënten over het beleid te praten: aan de keukentafel, of digitaal, of via het netwerk? Hoe kunnen we in contact komen met moeilijk bereikbare doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met een taalachterstand? Hoe betrekken we kinderen en jongeren bij vraagstukken die voor hen belangrijk zijn? Hoe kunnen we inwoners en belangenbehartigers met goede ideeën een grotere rol geven?

Wie zoeken we?

Je bent een betrokken inwoner van Beverwijk of Wijk aan Zee. Een netwerker die het belangrijk vindt dat belanghebbenden zoals gehandicapten, chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden, jongeren met een zorgvraag, ouderen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tijdig gehoord worden. Je wilt mee denken en hebt er plezier in om samen met medewerkers van de gemeente en andere betrokkenen diverse werkvormen te ontwikkelen. Kennis van of ervaring met maatschappelijke beleidsterreinen is een pré, maar interesse en betrokkenheid bij sociale vraagstukken is het belangrijkst.

Wat bieden wij jou?

  • Uitdagend vrijwilligerswerk in een groep van betrokken Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs
  • Meedenken met sociale vraagstukken die ertoe doen en ervoor zorgen dat jong en oud zelf meepraat over hoe opgroeien, samenleven en ouder worden in Beverwijk weer een stukje beter of eenvoudiger wordt
  • Medewerkers van de gemeente die graag samen met jou aan de slag gaan
  • Een gemeentebestuur dat participatie belangrijk vindt en benieuwd is naar jouw suggesties en signalen
  • Een onkostenvergoeding in de vorm van een vrijwilligersvergoeding
  • De participatieraad krijgt een eigen werkbudget en wordt professioneel ondersteund
  • De mogelijkheid om bijzondere ervaring(-en) op te doen

Overige informatie en hoe reageren?

  • Je wordt benoemd voor een periode van twee jaar met mogelijke verlenging van twee jaar. 
  • Per maand moet je rekening houden met een inzet van minimaal 12 uur. Maar we moeten eerlijk zijn: dit is een nieuwe manier van werken die in de opstartfase waarschijnlijk meer tijd vraagt.
  • Ben jij inwoner van Beverwijk/Heemskerk/Velsen, geen gemeenteraadslid en niet in dienst bij één van de gemeenten of zorg- of welzijnsaanbieders, dan kun je lid worden van de participatieraad.

Geïnteresseerd? Stuur voor 1 maart 2018 een bericht met daarin jouw motivatie via de button.

Reageren 

Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Marja van Leeuwen, telefoon (0251-) 256 256  of bekijk de notitie Vernieuwing (cliënten-)participatie sociaal domein IJmond (zie download onder dit bericht)

In de 3e week van maart nodigen wij kandidaten uit voor een gesprek.

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram