Participatieraad

Home > Inwoners & Ondernemers > Participatieraad

Participatieraad

De Participatieraad bestaat sinds 1 april 2018. Ze bestaat uit inwoners die samen met de gemeente aan de slag gaan. Samen verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven in onze gemeente. Dat is wat we willen bereiken als het gaat om participatie bij sociale vraagstukken.

Wat doet de Participatieraad?

De gemeente wil samen met de inwoners het beleid van hulp en ondersteuning in gaan vullen. Het doel is het bieden van hulp en ondersteuning die beter aansluit op wat de inwoners nodig hebben. Maar het gaat ook over samen optrekken voor een sociale leefomgeving. De gemeente wil op deze manier goed gebruik maken van ideeën en initiatieven van inwoners. De participatieraad brengt meedenkende inwoners, welzijns-/zorgorganisaties en medewerkers van de gemeente samen.

De Participatieraad bestaat uit 7 tot 12 vrijwilligers met verschillende achtergronden. Zij zijn door het college benoemd. Zij denken samen met (beleids-)medewerkers van de gemeente na over de manier waarop inwoners kunnen worden betrokken bij sociale vraagstukken. En ze gaat dat ook in de praktijk brengen. De participatieraad buigt zich over vragen als: wat is de beste vorm om met cliënten over het beleid te praten: aan de keukentafel, of digitaal, of via het netwerk? Hoe kunnen we in contact komen met moeilijk bereikbare doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met een taalachterstand? Hoe betrekken we kinderen en jongeren bij vraagstukken die voor hen belangrijk zijn? Hoe kunnen we inwoners en belangenbehartigers met goede ideeën een grotere rol geven?

Daarnaast komt er een overkoepelende participatieraad voor de IJmond om gemeenschappelijke zaken met elkaar af te stemmen. In deze overkoepelende raad  zit in ieder geval een aantal leden uit de lokale participatieraden van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Startfase

De participatieraad is zich momenteel aan het inwerken. Zodra deze fase voorbij is zal zij gaan praten met inwoners en organisaties om wensen, vragen en behoeftes duidelijk te krijgen. Er zal dan ook meer informatie beschikbaar zijn over hoe inwoners in contact kunnen treden met de Participatieraad.
Er worden rondom specifieke thema’s participatietafels georganiseerd. Deze overlegtafels zullen bestaan uit inwoners, medewerkers van de gemeente en andere betrokkenen. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken over bestaande en nieuwe plannen.
Maar ook om zelf met ideeën te komen om bepaalde vraagstukken op te lossen. Want dat is het uiteindelijke doel: zoveel mogelijk gebruik maken van kennis, kunde en ervaringen van inwoners.

Leden participatieraad Beverwijk

  • Frans van Overmeeren, voorzitter
  • Barbara Rietkamp, secretaris
  • Ronald Brantjes, penningmeester
  • Ankie Poen, lid
  • Cees Hamers, lid
  • Leen Wieringa, lid
  • Trudy Vos - van Loon, lid
  • Willem Paardekooper, lid

Meer informatie

Wil je meer informatie of een signaal afgeven? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de Participatieraad via (0251-) 256 256 of bekijk de notitie ‘Vernieuwing Cliëntenparticipatie IJmond’.

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256
 

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram