Participatieraad

Home > Inwoners & Ondernemers > Participatieraad

Participatieraad

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen inwoners betrekken bij beleidsvorming, ruimte geven aan initiatieven van inwoners en gebruik maken van kennis en ervaring van inwoners. In februari hebben de drie IJmond-gemeenten campagne gevoerd om betrokken inwoners te vinden voor een lokale participatieraad. In alle drie gemeenten hebben veel inwoners op de oproep gereageerd. Op 17 april 2018 hebben de drie colleges de voorgedragen kandidaten benoemd. De participatieraden kunnen van start.

De participatieraad bestaan uit inwoners die samen met de gemeente aan de slag gaan. Ook is er een overkoepelende participatieraad voor de IJmond. Daarin zit in ieder geval een aantal leden uit de lokale participatieraden. Samen verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven in onze gemeenten. Dat is wat we willen bereiken als het gaat om participatie bij sociale vraagstukken in de IJmond.

Wat doet de participatieraad?

De gemeente wil weten wat de vragen, behoeften en ervaringen van onze inwoners zijn en daar het beleid van hulp en ondersteuning op afstemmen. Het doel is hulp en ondersteuning die beter aansluit op wat onze inwoners nodig hebben. Maar het gaat ook over samen optrekken voor een sociale leefomgeving. We willen goed gebruik maken van ideeën en initiatieven van inwoners. De participatieraad ondersteunt daarbij.

De participatieraad bestaat uit 7 tot 12 vrijwilligers met verschillende achtergronden. Zij denken samen met beleidsambtenaren en andere professionals van de gemeente na over de manier waarop inwoners kunnen worden betrokken bij sociale vraagstukken. De participatieraad buigt zich over vragen als: wat is de beste vorm om met cliënten over het beleid te praten: aan de keukentafel, of digitaal, of via het netwerk? Hoe kunnen we in contact komen met moeilijk bereikbare doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met een taalachterstand? Hoe betrekken we kinderen en jongeren bij vraagstukken die voor hen belangrijk zijn? Hoe kunnen we inwoners en belangenbehartigers met goede ideeën een grotere rol geven?

Werving

De IJmond-gemeenten hebben gelijktijdig geworven via de plaatselijke weekbladen, de gemeentelijke websites, Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter. Dat heeft veel reacties opgeleverd. In maart zijn in alle drie gemeenten door onafhankelijke commissies gesprekken gevoerd met alle belangstellenden. De commissies waren onder de indruk van de bevlogenheid, betrokkenheid en het enthousiasme van de kandidaten.

Ook is bij de samenstelling van de participatieraad gekeken naar een combinatie van mensen met verschillende ervaring, vaardigheden en netwerken. De commissies hebben nu een voordracht gedaan aan de colleges van B&W, die nu de leden van de participatieraden hebben benoemd.

Uit de startblokken

De colleges zijn verheugd dat er zoveel betrokken inwoners zijn die belangstelling hebben voor een plekje in de participatieraad. Zij gaan graag met de nieuwe participatieraden in gesprek om meer inwoners bij plannen te betrekken. En laten zich straks graag inspireren door adviezen en signalen van de participatieraad.

Diegenen die zich wel hadden aangemeld maar niet in de participatieraad zitting zullen nemen is gevraagd of zij willen meedenken met concrete plannen. Want dat is het uiteindelijke doel: zo veel mogelijk gebruik maken van kennis en kunde van inwoners. De participatieraden zullen zich nu gaan inwerken. Zij laten binnenkort ongetwijfeld van zich horen.

Leden van de participatieraad Beverwijk

 • Barbara Rietkamp
 • Trudy Vos - van Loon
 • Ankie Poen
 • Henny van der Leij
 • Frans van Overmeeren
 • Willem Paardekooper
 • Dion Offringa
 • Leen Wieringa
 • Cees Hamers
 • Ronald Brantjes
 • Bart van Wijck

Meer informatie

Wil je  meer informatie? Neem dan contact op met Marja van Leeuwen, telefoon (0251-) 256 256  of bekijk de notitie Vernieuwing (cliënten-)participatie sociaal domein IJmond (zie download onder dit bericht)

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256
 

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram