Privacyregels Sociaal team

Home > Inwoners & Ondernemers > Privacyregels Sociaal team

Privacyregels Sociaal team

De medewerkers van het Sociaal team zijn vanuit de organisaties Socius Maatschappelijk Dienstverleners, Stichting Welzijn Beverwijk, gemeente Beverwijk, Viva! Zorggroep en MEE & de Wering in dit team geplaatst. Deze organisaties hebben een privacyreglement waarin staat hoe de medewerkers moeten omgaan met persoonsgegevens die privé zijn en hoe zij die gegevens beschermen. Dit reglement geldt ook voor medewerkers van het Sociaal team. Bij contact met één van de medewerkers van het Sociaal team kan om uw persoonsgegevens worden gevraagd. Wat doen zij daarmee?

Uw privacy is beschermd

Wij noteren uw persoonlijke gegevens en ervaringen in ons computersysteem. Wij zijn verplicht tot geheimhouding van al uw persoonlijke gegevens. Wij mogen ook niet zomaar met anderen over u praten. Alle privacygevoelige informatie wordt opgeborgen in hiertoe beveiligde computers.

Toestemming

Soms is het nodig dat wij uw gegevens naar een andere instantie sturen om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Wij mogen uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken zonder dat u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft. In dat geval zal de medewerker u vragen een machtiging te ondertekenen waarin u die toestemming aan ons geeft. Overigens mogen andere instanties ook niet zonder uw toestemming persoonsgegevens aan ons verstrekken. Als dat nodig is, zullen wij u vragen om toestemming te geven aan de instantie waarvan we de gegevens nodig hebben.

Uitzonderingen

In heel uitzonderlijke situaties kan het Sociaal team zonder uw toestemming toch uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval als er het vermoeden is van kindermishandeling, levensbedreigende gezondheidsproblemen of huiselijk geweld. Dan kunnen wij contact opnemen met bijvoorbeeld Veilig Thuis, Vangnet en Advies of uw arts.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft recht op inzage in uw dossier. U kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Afhandeling van uw verzoek

Een verzoek tot inzage, afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, verwijdering of vernietiging kunt u schriftelijk indienen bij de medewerker waar u contact mee heeft. Het Sociaal team zal uw verzoek binnen 3 maanden afhandelen. Het Sociaal team kan op grond van de Wet uw verzoek weigeren. Wij kunnen u ook vragen of u zich wilt legitimeren. De medewerker waar u contact mee heeft en die het dossier heeft opgesteld, wordt betrokken bij de afhandeling van uw verzoek.

Bewaren van uw gegevens

Wij moeten uw gegevens na afsluiting van het contact minimaal 5 jaar bewaren. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Meer informatie?

Als u meer wilt weten over het privacyreglement van de betrokken organisaties kunt de medewerker daarnaar vragen. Het reglement kan u ter inzage worden gegeven.

Terug naar pagina Sociaal Team

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk