Reconstructie Groenelaan

Home > Inwoners & Ondernemers > Reconstructie Groenelaan

Reconstructie Groenelaan

Van september tot en met december 2018 is door de firma Bos Infra B.V. uit Heemskerk, in opdracht van de gemeente Beverwijk, gewerkt aan de herinrichting van de Groenelaan. Alle verharding (rijweg en trottoirs) zijn vervangen en de bomen zijn verwijderd. Onder de rijweg is een waterbergende fundering en een infiltratie-/drainage riool aangelegd.

In de Toelichting VO Groenelaan (zie Downloads) is in hoofdstuk 6 de werking van deze fundering en het infiltratie-/drainageriool uitgelegd.

De rijweg is ingericht als fietsstraat, met een 3,30 meter brede asfaltstrook in het midden en 60 cm brede klinkerstroken aan weerszijden. Deze klinkerstroken zijn niet bedoeld voor de fietser. Het principe van de fietsstraat is dat de fietser een prominente plaats krijgt en op het asfalt blijft. De achteropkomende auto mag de fietser wel passeren als hij daarvoor ruimte heeft. Bij tegemoetkomend verkeer zal hij even moeten wachten, achter de fietser, die op het asfalt kan blijven fietsen (maar die uiteraard ook over de klinkerstrook kan fietsen als hij zich daar op dat moment veiliger bij voelt).

Om te passeren kan de automobilist uitwijken over de andere helft en moet dan gebruik maken van de klinkerstrook. Bij tegemoetkomend verkeer (zowel auto als fietser) moeten de automobilisten ook gebruik maken van deze klinkerstroken.

Een fietsstraat is een gewone straat waarop alle verkeer mag rijden (30 km/uur) 
Het is géén fietspad

Auto’s en vrachtwagens mogen gewoon gebruik maken van de Groenelaan in beide richtingen.

Subsidie Provincie Noord-Holland

De herinrichting van de Groenelaan is medegefinancierd door de Provincie Noord-Holland op grond van de Uitvoeringsregeling Kleine Infrastructuur Noord-Holland 2018. Deze subsidie is onder andere bedoeld voor het verhogen van de veiligheid en doorstroming voor fietsers.

Meer informatie

U kunt de voortgang van het project volgen via deze pagina. Bij vragen kunt u contact opnemen met de projectleider via (0251-) 256 256.