Regionale Detailhandelsvisie IJmond

Home > Inwoners & Ondernemers > Regionale Detailhandelsvisie IJmond

Regionale Detailhandelsvisie IJmond

De situatie van de detailhandel in de IJmond is kwetsbaar. Er is een overmatig aantal winkelcentra, de winkels functioneren onder het te verwachten niveau, er is veel leegstand en veel winkelcentra kampen met achterstanden. De problematiek is groot, de urgentie hoog.

Werken aan sterke winkelgebieden is een taak van alle betrokkenen. Het is in de IJmond nodig om met kracht te gaan werken aan een betere structuur. Dit vraagt regionale afstemming, omdat de regio nauw met elkaar is verbonden. Met inbreng van stakeholders zoals winkeliersverenigingen en brancheorganisaties is in workshops de basis gelegd voor het nieuwe beleid. De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben een regionale detailhandelsvisie voor de IJmond in opgesteld. Hiermee kan de komende jaren het onderscheidend vermogen van detailhandel in de kernen worden vergroot en ruimtelijke plannen worden afgestemd.