Rioolaanpassing Graaf Janstraat e.o.

Home > Inwoners & Ondernemers > Rioolaanpassing Graaf Janstraat e.o.

Rioolaanpassing Graaf Janstraat e.o.

Na de wateroverlast van juli 2014 zijn we gestart met aanpassingen aan het riool te bedenken voor de straten die veel last hadden van de hevige regenval. De Graaf Janstraat was een van de getroffen straten. Wateroverlast werd onder andere veroorzaakt door het afstromen van regenwater uit Van Breenstraat en uit de Sionstraat. Samen met ingenieursbureau Tauw zijn de oorzaken van de wateroverlast onderzocht. Daarna zijn oplossingen uitgewerkt om dit probleem in de toekomst tegen te gaan.

Werkzaamheden gereed

In de Graaf Janstraat, Sionstraat en Van Breenstraat is het riool vervangen en is waterbergende fundering aangebracht. Daarna zijn de straten opnieuw ingericht. Firma Heijmans uit Assendelft heeft de werkzaamheden tussen februari en augustus 2019 uitgevoerd. Aansluitend aan de rioolvervangingen zijn op de Oever ook de wegen voorzien van nieuwe bestrating. Deze werkzaamheden zijn hiermee afgerond. Het depot en het tijdelijke parkeerterrein op de Oever is opgeruimd.

Aanplant bomen

Eind oktober/begin november 2019 gaat firma Stoop uit Waarland nieuwe bomen aanplanten. Bewoners konden bij de inspraak in 2017 per straat een keuze maken uit 3 soorten bomen. Er is destijds gekozen voor:

  • Graaf Janstraat: Noorse Esdoorn (Acer Platanoides)
  • Sionstraat :Tulpenboom (Liriodendron Tulipfera) 
  • Van Breenstraat: Pluim Es (Fraxinus Ornus)

Een korte toelichting over deze bomen vindt u bij Downloads. Ook worden dan op de hoek Sionstraat en Schans een nieuwe boom en beplanting aangebracht.

Snelheid/rijrichting Graaf Janstraat

Door bewoners van de Graaf Janstraat is voor de zomervakantie gemeld dat er in de Graaf Janstraat te hard gereden wordt. Ook zien zij veel sluipverkeer vanaf Schans naar Graaf Florislaan. Om een beeld van de hoeveelheid verkeer en de snelheid te krijgen zijn detectielussen neergelegd in de Graaf Janstraat en Van Breenstraat. De hoeveelheid verkeer en de snelheid is beoordeeld. Uit de metingen is geconcludeerd dat de gemiddelde snelheid uitkomt op ca. 35 km/u. Ook wordt het éénrichtingsverkeer regelmatig genegeerd. Deze snelheid is te hoog voor deze straat. In eerste instantie willen wij met handhaving en bebording proberen dit tegen te gaan. Ook is een kleine aanpassing aan de drempel gedaan. Eind november leggen wij nogmaals telslangen neer om de effecten te kunnen meten.

Snelheid Van Breenstraat

Ook in de Van Breenstraat zijn metingen uitgevoerd. Hier is de gemiddelde snelheid gemeten op ca. 28 km/u. Het eenrichtingsverkeer wordt wel af en toe genegeerd. De hoeveelheid verkeer in de Van Breenstraat is aanzienlijk lager dan in de Graaf Janstraat. Voor de Van Breenstraat zien wij geen noodzaak tot aanpassingen.

Speelplek Oever

Door Heijmans Infra is de nieuwe speelplek op de Oever voorbereid. Daarna worden door Yalp de twee speelplekken inrichten met toestellen. Zie hiervoor de projectpagina Inrichting speelplek Oever

Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00
vrijdag       9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar de Youtubepagina van de gemeente Beverwijk