Subsidies algemeen

Home > Inwoners & Ondernemers > Subsidies algemeen

Subsidies algemeen

U kunt een eenmalige of jaarlijkse subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van Jeugd, Kunst en Cultuur, Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, Ouderen, Recreatie, Sport en Volksgezondheid.

Voor het aanvragen van een subsidie zijn de voorwaarden en regels vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening 2016.  Een aantal belangrijke voorwaarden worden hieronder genoemd. Subsidies worden alleen toegekend als het college van mening is dat:

  • de activiteiten in het belang zijn van de gemeente en haar inwoners
  • als ze passen in het door de raad geformuleerde beleid
  • als ze door het college als subsidiabel zijn bevonden


Druk op de buttons voor meer informatie over de diverse soorten subsidies:
 

Algemene subsidie

Jeugdsportsubsidie

Subsidieregister

Subsidie verantwoorden

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 16.00 !
vrijdag       9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk