Subsidies algemeen

Home > Inwoners & Ondernemers > Subsidies algemeen

Subsidies algemeen

U kunt een eenmalige of jaarlijkse subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van Jeugd, Kunst en Cultuur, Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, Ouderen, Recreatie, Sport en Volksgezondheid.

Voor het aanvragen van een subsidie zijn de voorwaarden en regels vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening 2016.  Een aantal belangrijke voorwaarden worden hieronder genoemd. Subsidies worden alleen toegekend als het college van mening is dat:

  • de activiteiten in het belang zijn van de gemeente en haar inwoners
  • als ze passen in het door de raad geformuleerde beleid
  • als ze door het college als subsidiabel zijn bevonden


Druk op de buttons voor meer informatie over de diverse soorten subsidies:
 

Algemene subsidie

Jeugdsportsubsidie

Uniek Sporten subsidie

Subsidieregister

Geld vinden via vindsubsidies.nl

Subsidie verantwoorden

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256
 

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram