Subsidies algemeen

Home > Inwoners & Ondernemers > Subsidies algemeen

Subsidies algemeen

Organisaties zijn vaak op zoek naar alternatieve financiering voor activiteiten, projecten of investeringen.  Niet alleen om extra geld binnen te krijgen, maar ook om minder afhankelijk te zijn van gemeentelijke subsidie. In de database van vindsubsidies.nl staat informatie over alle beschikbare particuliere, landelijke en provinciale subsidies, fondsen en regelingen. Er is speciaal aandacht voor de mogelijkheden in de regio IJmond.

De IJmond-gemeenten vinden het belangrijk dat deze informatie makkelijk beschikbaar is. Daarom betalen zij de kosten van deze dienst. Op basis van de ervaringen besluiten de gemeenten eind 2018 over het voortzetten hiervan.

Vindsubidies.nl

U kunt een eenmalige of jaarlijkse subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van Jeugd, Kunst en Cultuur, Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, Ouderen, Recreatie, Sport en Volksgezondheid.

Voor het aanvragen van een subsidie zijn de voorwaarden en regels vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening 2016.  Een aantal belangrijke voorwaarden worden hieronder genoemd. Subsidies worden alleen toegekend als het college van mening is dat:

  • de activiteiten in het belang zijn van de gemeente en haar inwoners
  • als ze passen in het door de raad geformuleerde beleid
  • als ze door het college als subsidiabel zijn bevonden


Druk op de buttons voor meer informatie over de diverse soorten subsidies:
 

Algemene subsidie

Jeugdsportsubsidie

Subsidieregister

Subsidie verantwoorden