Thuis in Oosterwijk

Home > Inwoners & Ondernemers > Thuis in Oosterwijk

Thuis in Oosterwijk

Een wijk- of gebiedsgerichte aanpak vergt een goede samenwerking en betrokkenheid van alle partijen. Van (vrijwillige) professionals tot bewoners, iedereen is nodig voor het doen slagen van een dergelijke aanpak. Onder begeleiding van Atrivé is daarom het wijkplan 'Thuis in Oosterwijk' tot stand gekomen.
Het doel van het wijkplan is:

Zo lang mogelijk op een aangename manier zelfstandig thuis wonen in Oosterwijk

Om dit te bereiken is er een werkgroep en kernteam samengesteld bestaande uit diverse bewoners en ondernemers uit Oosterwijk aangevuld met professionals van de gemeenten, coöperaties, welzijn- en zorgorganisaties. Zij hebben de bewoners en ondernemers uit Oosterwijk actief benaderd om te achterhalen welke ideeën en knelpunten er leven in de wijk. Deze zijn opgehaald door middel van een ronde tafel bijeenkomst, een wandeling door de wijk en het organiseren van een wijkcafé. Gedurende de inventarisatie werd duidelijk dat er een breder aantal onderwerpen leeft, dan alleen op het gebied van wonen en zorg. Het ging hierbij om thema’s als:

  1. Sociale veiligheid
  2. Verkeersveiligheid en mobiliteit
  3. Passend woningaanbod
  4. Ontmoeting en eenzaamheid
  5. Communicatie
  6. Openbare ruimte

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners heeft de gemeente uitgesproken dat zij hieraan tegemoet wil komen. Na afstemming met de overige betrokken organisaties is besloten om de oorspronkelijke insteek van de pilot gericht op wonen en zorg te verbreden naar zijn huidige vorm en alle benoemde thema’s mee te nemen in de gebiedsgerichte aanpak. De inbreng van de bewoners is aan de hand van de thema’s opgenomen in het wijkplan en omgezet in afspraken.

Inloopbijeenkomst 2 april 2019

Dinsdagavond 2 april was het gebouw van speeltuin Jeugd en Vreugd bijna te klein voor de bijna 100 bewoners die langskwamen voor de inloopbijeenkomst Thuis in Oosterwijk. De avond was georganiseerd door de gemeenten Beverwijk en Heemskerk, woningcorporaties, Stichting Welzijn Beverwijk, Welschap, buurtsportcoaches en de wijkagent. Er werd aan verschillende tafels verteld wat er in de afgelopen periode is gebeurd aan de afspraken die staan in het wijkplan Thuis in Oosterwijk. Afspraken die inwoners en alle betrokken professionals met elkaar hebben gemaakt om van Oosterwijk een fijnere wijk te maken. Op onze gemeentelijke Facebookpagina plaatsen we enkele foto's.

Wijkwinkel

Eén van de grote afspraken is het ontwikkelen van een tijdelijk ontmoetingsruimte in de wijk. De plek (broedplaats) is gevonden, in het winkelcentrum Europaplein. De invulling en uitwerking van deze plek wordt in samenwerking met buurtbewoners ontwikkeld.

We zoeken betrokken bewoners die ons willen helpen bij het opzetten van deze ontmoetingsruimte. U kunt zich aanmelden bij de gebiedsverbinder Vincent Boelhouwer.

Bankjesroute

Een ander afspraak is het opzetten van een bankjesroute. De gemeente wil dit graag maar in overleg met inwoners. Loopt u vaak door wijk en heeft een mening over waar een bankje zou moeten staan. Laat het weten en denk mee! 

Meer informatie

Neem contact op met de projectleider C. Kooy via (0251-)  256 256 of via e-mail.

Eerdere nieuwsberichten

Wijkplan Thuis in Oosterwijk (18 september 2018)

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram