Urgentieverklaring woning

Home > Inwoners & Ondernemers > Urgentieverklaring woning

Urgentieverklaring woning

U kunt alleen in aanmerking komen voor een urgentieverklaring als u:

 • Ingezetene bent van Beverwijk
 • Minimaal een jaar in de gemeente Beverwijk staat ingeschreven
 • Een vrouw bent die in een Blijf van mijn Lijf huis verblijft.
 • Statushouder ben

Let op: urgentie wordt slechts in zeer uitzonderlijke situaties verleend.

Er is pas sprake van een urgentie wanneer uw woonsituatie een ernstige bedreiging vormt voor uw lichamelijke/ psychische gezondheid en waarbij de woonsituatie niet langer dan drie maanden kan en mag duren.

Medische gronden

Urgentie op medische gronden kan worden verstrekt als;

 • De bruikbaarheid of toegankelijkheid van de woning door ziekte of lichamelijke problemen ernstig wordt belemmerd (ergonomische belemmering)
 • Als de huidige woonsituatie ernstige schade veroorzaakt aan de gezondheid en dit niet door aanpassingen opgelost kan worden.

Geen urgentieverklaring

U komt niet in aanmerking voor een urgentie in de volgende situaties:

 • Terugkeer uit het buitenland (remigratie) met of zonder kinderen
 • Echtscheiding of relatieverbreking met of zonder kinderen
 • Gezinsuitbreiding/ zwangerschap
 • Een slechte ouder- kindrelatie
 • Huuropzegging door u of uw verhuurder zonder vervangende woonruimte
 • Problemen met huurbetaling door eigen schuld of verantwoordelijkheid
 • Bij gedwongen verkoop van de woning door eigen schuld of verantwoordelijkheid
 • Problemen bij kamerbewoning of inwoning bij anderen
 • Als u zelfredzaam bent
 • U een andere woonwens heeft (zoals ander woningtype of andere gemeente)
 • U een te kleine woning heeft en groter wil wonen
 • Er mankementen aan de woning zijn, (zoals bv vocht) dit is een zaak van de verhuurder

U dient eerst zelf al het mogelijke te doen om een oplossing voor uw woonprobleem te vinden. U dient zich in te schrijven bij woningcorporaties en daar te reageren op woningen met de korst mogelijke wachttijden. De corporaties kunnen u hier informatie over verstrekken.

Voor Beverwijk zijn dat www.WoonopMaat.nl  en www.mijnwoonservice.nl Voor seniorenwoningen www.WoonzorgNederland.nl. Vanaf 2015 kunt u door heel Nederland reageren op huurwoningen.

Terug naar Woning zoeken, sociale huur

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk