Van Hogendorpstraat

Home > Inwoners & Ondernemers > Van Hogendorpstraat

Van Hogendorpstraat

Rioolvervanging Van Hogendorpstraat
Gemeente Beverwijk gaat dit jaar in de Van Hogendorpstraat het riool vervangen. Ook wordt langs de Spoorsingel (tussen Schans en Koude Horn) beplanting vervangen.

De Van Hogendorpstraat blijft éénrichtingsverkeer richting Graaf Janstraat
Nadat we het riool hebben vervangen, richten we de straat opnieuw in. Voor de rijweg gaan we de huidige klinkers opnieuw gebruiken. De parkeervakken krijgen een zwarte betonsteen. En de trottoirs krijgen nieuwe tegels. Tegen de Graaf Janstraat komt een inritconstructie.

In 2017 hebben we het ontwerp al gemaakt en aan bewoners laten zien
Bewoners hebben toen de mogelijkheid gehad om op het ontwerp te reageren. Dit hebben we gelijk gedaan met de verschillende wateroverlastmaatregelen in de Jacob van Deventerstraat en Beverplein. En met de rioolvervanging in de Graaf Janstraat (tussen Schans en Graaf Florislaan), Sionstraat en Van Breenstraat.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp in 2017 vastgesteld. Het Definitief Ontwerp kunt u via onderstaande link bekijken.

Het regenwaterriool blijft liggen, het vuilwaterriool gaan we vernieuwen
In de Van Hogendorpstraat liggen nu een vuilwaterriool én een regenwaterriool. Het regenwaterriool blijft liggen. Dit riool is nog goed en kan nog veel jaren mee. Het vuilwaterriool gaan we vernieuwen. Alle huisaansluitingen en kolkleidingen worden vervangen. Naast het vuilwaterriool leggen we een drainage aan. Hiermee kunnen we de grondwaterstand reguleren.

Er komt een nieuwe groenstrook met nieuwe bomen langs de Spoorsingel
Ook leggen we plantvakken aan tegen de gevel van de hoogbouw, tussen Koude Horn en Van Hogendorpstraat. De grote populieren langs de Spoorsingel verwijderen we.

Stedin gaat in juni eerst de gasleiding in de straat vervangen
Ze vervangen de gasleiding vanaf Spoorsingel tot Beverplein. De leiding ligt in het trottoir langs de woningen. De huisaansluitingen gaat Stedin ook vervangen.

Na de zomervakantie vervangen we het riool. Dit duurt zes weken
In maart verwijderen we de grote bomen langs de Spoorsingel. Deze verwijderen we al ver voor de werkzaamheden. Dit heeft te maken met het broedseizoen. Na maart kunnen er nesten in de bomen zitten. Dan mogen deze bomen niet meer worden gekapt.

Planning
Begin maart worden de grote bomen langs de Spoorsingel verwijderd. Deze worden al voorafgaand aan de werkzaamheden weggehaald. Dit heeft te maken met het broedseizoen. Na maart kunnen er nesten in de bomen zitten. Dan mogen de bomen niet meer gekapt worden.

In mei / juni 2020 vervangt Stedin de gasleiding. Stedin informeert de bewoners over deze werkzaamheden en wat de gevolgen zijn voor de bewoners.

Na de zomervakantie wordt het riool vervangen en wordt de straat opnieuw ingericht.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk