Verkeer en vervoer

Home > Inwoners & Ondernemers > Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Bekijk de actuele wegwerkzaamheden in de gemeente Beverwijk of Noord-Holland op www.nhbereikbaar.nl. Actuele verkeersinformatie vindt u op www.ijmondbereikbaar.nl, 9292.nl, www.ns.nl en www.connexxion.nl. Op het station van Beverwijk kunt een OV-fiets huren, zie www.ov-fiets.nl.

Bijzondere transporten

Het is verboden goederen te transporteren die niet voldoen aan de wettelijk gestelde eisen van transport. Hierbij kunt u denken aan goederen die de maximale lengte of breedte overschrijden. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ontheffing op dit verbod krijgen.

Gevaarlijke stoffen

Vervoerders van routeplichtige stoffen zijn verplicht zich aan de routering en bebording gevaarlijke stoffen te houden. Doet u dat niet dan kunt u een boete krijgen. De Inspectie Verkeer en Waterstaat ziet o.a. in samenwerking met het KLPD (Koninklijke Landelijke Politiediensten) en de VROM-inspectie toe op een juist transport van gevaarlijke stoffen. Voor vervoer van routeplichtige stoffen buiten de vastgestelde routes in Beverwijk moet op tijd en schriftelijke ontheffing worden aangevraagd bij http://www.odijmond.nl.

Geslotenverklaring voor vrachtwagens

In Beverwijk gelden op enkele wegen en straten specifieke beperkingen voor vrachtverkeer en grote/brede voertuigen. (beperkingen vrachtverkeer -pdf-)

Laden en lossen

Als u wilt laden en lossen zijn er bij de winkelgebieden speciale laad/losvoorzieningen gemaakt.

Meer informatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00
vrijdag       9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar de Youtubepagina van de gemeente Beverwijk