Zorg en overlast buren

Home > Inwoners & Ondernemers > Zorg en overlast buren

Zorg en overlast buren

U kunt zich om diverse redenen zorgen maken om uw buren. Bijvoorbeeld omdat uw buurman voor zijn dementerende vrouw zorgt, maar zelf ook een dagje ouder wordt.

Of zorgen om de buren omdat de woning is vervuild, het lijkt of ze zich verwaarlozen of u hoort hard geruzie en geschreeuw. Misschien maakt u zich daarbij zorgen om de kinderen van de buren?.

Als u het moeilijk vindt om daar zelf met de buren over in gesprek te gaan kunt u dit bij ons melden via het Sociaal Team in uw buurt. Het Sociaal Team denkt met u mee wat u in deze situatie het beste kunt doen. Zij zijn goed op de hoogte van mogelijkheden om uw buren te ondersteunen. Het Sociaal Team is goed bereikbaar tijdens kantooruren per telefoon, mail of op inloopspreekuren bij u in de buurt. Ook hebben zij een Facebookpagina. Volg hen en blijf op de hoogte.

Een andere optie is contact te zoeken met het Vangnet en Advies team. Deze is samengesteld uit medewerkers van verslavingszorg (Brijder),geestelijke gezondheidszorg (Dijk en Duin) ,algemene gezondheidszorg(GGD) maatschappelijke dienstverlening (Socius) en woonbegeleiding (Regionale Instelling Beschermd Wonen, Kennemerland-RIBW). Het team richt zich op die mensen die al langer tussen wal en schip dreigen te geraken en/of zelf niet op een adequate wijze hulp zoeken of vragen. Het betreft mensen die vervuilen, vereenzamen, overlast geven, dakloos zijn, uit huis gezet dreigen te worden, ziek zijn, maar geen hulp toelaten. Het betreft veelal ongevraagde zorg. Het Sociaal Team kan u hierover meer vertellen en u eventueel doorverwijzen.

Huiselijk geweld of kindermishandeling

Wanneer u vermoedt dat iemand in uw omgeving te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling kunt u dit melden bij Veilig Thuis

Directe nood? Neem contact op met de politie via 112

Direct hulp nodig?

In de avonduren of het weekend kunt u direct hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat uw buren een gevaar voor zichzelf of anderen vormen. In dat geval kunt u de politie bellen: 112. Zij beoordelen de situatie en schakelen waar nodig hulp in.