Op donderdag 15 september heeft op alle middelbare scholen in de IJmond een kluisjescontrole plaatsgevonden. Met als doel de veiligheid van jongeren in en om scholen te waarborgen en duidelijk te maken dat wapens en andere verboden zaken niet op een school thuishoren. De actie is goed verlopen. Tijdens de controle zijn in twee gevallen verboden zaken aangetroffen.  Scholen, politie en ouders hebben afspraken gemaakt met de jongeren waar iets in de kluis is aangetroffen.

De controle is onderdeel van het actieprogramma Wapens & Jongeren, waarmee we ons in de regio IJmond inzetten tegen wapenbezit en -gebruik onder jongeren. Het actieprogramma is in 2021 van start gegaan. Het programma bestaat uit een aantal onderdelen, zoals bewustwording, voorlichting en handhaving. De scholen in de IJmond zijn bij meerdere onderdelen nauw betrokken. Zo hangen op de scholen posters, afgelopen jaar is door Halt voorlichting gegeven over wapens en is de vrijwillige inleveractie van steekwapens onder de aandacht gebracht. De voorlichting voor dit schooljaar staat alweer ingepland.

Veiligheid

Scholen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in school en op het schoolterrein. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een leefomgeving waarin jongeren veilig kunnen opgroeien. Als gemeente onderschrijven wij daarom het belang van veilige scholen en ondersteunen wij de scholen waar dat nodig of wenselijk is. In de voorbereiding en op de dag zelf is er samengewerkt met alle middelbare scholen in de IJmond, politie en gemeenten.