Meer groen, een woning voor iedereen, duurzame energie, veilige fietsroutes. Wat vind jij belangrijk? Wij willen weten wat jij belangrijk vindt in jouw woonomgeving om daarmee rekening te houden bij toekomstige ontwikkelingen.

Wij werken aan een visie op de leefomgeving en vragen daarbij om jouw mening. Er zijn namelijk veel uitdagingen. We willen een gezonde en veilige leefomgeving waar we prettig kunnen wonen, spelen en recreëren. Daarbij willen we ook ruimte voor klimaatadaptatie en bedrijvigheid. Maar de ruimte in Beverwijk en Wijk aan Zee is beperkt. Niet alles kan. We moeten keuzes maken. Wat vind jij belangrijk? Meer groen, een woning voor iedereen, duurzame energie, veilige fietsroutes.

In 2021 is een Koersdocument opgesteld

Hiervoor hebben we al het bestaande beleid en de bestaande opgaven in de leefomgeving naast elkaar gezet. Dat leverde een aantal zogenoemde schuurpunten op. Onderwerpen waarop we keuzes moeten maken. Daarover willen wij graag je mening horen.

Geef jouw mening

Onderzoeksbureau I&O Research heeft hiervoor een vragenlijst gemaakt. Zo krijgen we inzicht in wat onze inwoners belangrijk vinden. Wij gebruiken de uitkomsten bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Hoe doe je mee? 

  1. Ga naar www.startvragenlijst.nl/beverwijk_open
  2. Vul de vragenlijst helemaal in

Geselecteerde inwoners krijgen uitnodiging

Voor dit onderzoek selecteerden wij een aantal willekeurige personen uit het bevolkingsregister. Zij krijgen per brief een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Daarnaast kan iedere inwoner van Beverwijk en Wijk aan Zee de vragenlijst invullen.

Wij verwerken de antwoorden vertrouwelijk

Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem. Wel worden enkele persoonlijke gegevens zoals leeftijd en geslacht, gevraagd. Zo kunnen we vaststellen of een brede vertegenwoordiging van de samenleving zijn mening heeft gegeven. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de Omgevingsvisie? Of het Koersdocument inzien? Kijk dan op www.beverwijk.nl/omgevingsvisie. Voor vragen over het onderzoek, kun je contact opnemen met de helpdesk van I&O Research. Dit kan op verschillende manieren:

Wil je meer weten over de Omgevingsvisie en het koersdocument inzien?

Koersdocument omgevingsvisie

recreëren, wonen en werken in Beverwijk en Wijk aan Zee