De gemeente Beverwijk en Sweco hechten veel waarde aan het actief betrekken van de inwoners van Beverwijk in haar beleidsvorming. Onlangs gingen we de straat op gegaan om straatinterviews af te nemen om mensen op straat vragen te stellen en hen mee te laten denken over de Mobiliteitsvisie 2030. We deden dit op 8 locaties: van het Stationsplein, de Parallelweg, de Breestraat, het industrieterrein tot en met de pont.

We stelden vragen over uw ervaringen op het gebied van verkeersveiligheid, de bereikbaarheid, de verbinding van de gemeente met de regio en het aandeel groen binnen de gemeente. We hebben mooie gesprekken gevoerd met diverse inwoners en hebben goede input gekregen om tijdens het Stadgesprek, dat binnenkort gaat plaatsvinden, verder over door te praten. Daarnaast gaan we deze input ook gebruiken voor de ontwikkeling van de Mobiliteitsvisie 2030. 

We willen iedereen bedanken voor de medewerking en hopen u terug te zien op het Stadgesprek (dinsdag 10 november of donderdag 12 november). Afhankelijk van de coronamaatregelen vinden de gesprekken online of op locatie plaats. Houd deze website en onze social media-kanalen in de gaten voor meer informatie.

Alleen samen houden wij Beverwijk bereikbaar!

Beverwijk, 20 oktober 2020