Een monument is ‘een zaak die van algemeen belang wordt geacht door schoonheid, cultuurhistorische waarde of betekenis voor de wetenschap' en daarom bescherming verdient. Meestal zijn monumenten bouwwerken, zoals bijvoorbeeld een kerk of woning. Maar ook een park of begraafplaats kan op een monumentenlijst staan.

Gemeentelijke monumenten hebben een waarde voor de geschiedenis van de stad. Deze worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders. Rijksmonumenten zijn gebouwen of objecten die nationaal van bijzondere waarde zijn. Deze worden aangewezen door de minister en zijn te vinden in het Rijksmonumentenregister. In Beverwijk hebben we ook een provinciaal monument: het Muziekfort aan de St. Aagtendijk

Benieuwd naar de gemeentelijke monumenten?

Bekijk het kaartje gemeentelijke monumenten. In dit overzicht ziet u waar in onze gemeente de monumenten staan.

Heeft deze informatie u geholpen?