Vanwege het coronavirus dit jaar helaas geen nieuwjaarstoespraak tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie in ons Stadhuis. Maar online op de website en via onze socials. U kunt de toespraak via Youtube kijken of de tekst hieronder teruglezen.

Beste inwoners van Beverwijk, inwoners van Wijk aan Zee,

Veel tradities en vanzelfsprekendheden zijn in 2020 doorbroken. Zo ook de traditie van de nieuwjaarsbijeenkomst in ons stadhuis. Tijdens de bijeenkomst kijken we altijd terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het nieuwe jaar. En dat met heel veel mensen. Ook al is er dit jaar geen nieuwjaarsbijeenkomst, na zo’n bizar jaar wil ik toch graag samen met jullie kort terugkijken op het afgelopen jaar. En ook vooruit kijken naar het nieuwe jaar. En zoals we van het afgelopen jaar wel gewend zijn, gaat ook dit digitaal. Onpersoonlijker, maar niet minder gemeend. 

2020 was een ingewikkeld en onzeker jaar. Een jaar dat we allemaal niet aan hadden zien komen. Een jaar dat enorme impact heeft gehad op iedereen. Onze levens zijn totaal veranderd. Er zijn inwoners overleden aan het coronavirus, inwoners zijn ziek geworden of zijn nog ziek. Met mijn gedachten ben ik bij de nabestaanden, bij de mensen die ziek zijn en de mensen die aan het revalideren zijn. 

2020 heeft ook veel veerkracht laten zien. Familie, vrienden, buren en inwoners die klaar stonden voor elkaar. En klaar staan voor elkaar. Met elkaar hebben we van dit jaar toch het beste proberen te maken. Ondernemers die constructief en creatief hebben gereageerd op de ingrijpende maatregelen.  Ook bij jullie ondernemers zit mijn trots en zijn mijn gedachten. Ons college en de gemeenteraad doen er alles aan om u te steunen. In de wetenschap dat dit nooit voldoende zal zijn om uw schade, ook financiële schade volledig te compenseren.

Wij kijken uit naar het moment dat wij het “normaal” weer kunnen oppakken. Daar wordt hard aan gewerkt. Door de meesten van ons door de richtlijnen te accepteren en praktiseren. De Rijksoverheid en de GGD zetten alles op alles om de vaccinatie zo snel mogelijk uit te voeren. En ondertussen wordt er keihard gewerkt en gepresteerd door mensen die werken in de zorg, onze politiemensen, onze boa’s, leerkrachten, hulpdiensten, de reddingsbrigade en KNRM, mantelzorgers, mensen achter de balie’s van die organisaties die nog open zijn en zo kan ik nog heel veel voorbeelden noemen. Het gaat om die mensen die staan als een huis in deze storm die corona heet.

Hulde en waardering

Door de immense impact van corona lijkt al het andere te verbleken. Daarbij opgeteld dat deze speech kort is, immers op beeld anders dan feestelijk met champagne in ons stadhuis, kan ik weinig andere zaken benoemen. Maar neemt u aan dat we hard werken aan de ontwikkeling van onze stad en dorp.

Belangrijk daarbij is voor u en ons als gemeentebestuur de situatie rondom Tata Steel. Want ook wij willen ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit gaat verbeteren en de overlast van de fabriek voor de omgeving afneemt. Tata Steel hoort thuis in de IJmond, het is een motor van werkgelegenheid en innovatie. Er zijn al veel maatregelen genomen en er wordt steeds strenger gehandhaafd op regelgeving. Sommigen van u vinden dit ´too little, too late´. Anderen maken zich juist zorgen om het voortbestaan van Tata en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid. Dit is precies het dilemma waarvoor wij als gemeente staan en dit zijn ook precies de belangen van alle betrokken partijen die we zorgvuldig willen afwegen. U kunt erop rekenen dat wij dit ook het komende jaar met veel aandacht en zorg voor iedereen zullen doen. 

Het klinkt wat ironisch maar met een jaar als 2020 achter de rug mag ik toch werkelijk de verwachting uitspreken dat 2021 een beter jaar zal worden. We zijn er nog niet, maar we zijn hard op weg. Ik hoop u allen weer meer persoonlijk te treffen, zonder scherm. Maar face to face. Ik wens u, mede namens het college van burgemeester en wethouders, mede namens onze gemeenteraad een voorspoedig en gezond 2021.