Op 9 januari tekenen wethouder Van den Berg, wethouder Tabak en de Stichting Ondernemersfonds Beverwijk een convenant voor samenwerking. Daarmee start het nieuwe ondernemersfonds, in eerste instantie voor 5 jaar. Met het fonds kunnen ondernemers ideeën uitvoeren om het ondernemersklimaat te stimuleren.

De gemeenteraad gaf in het najaar van 2022 toestemming om een gedeelte van de onroerende zaak belasting te reserveren voor de Stichting Ondernemersfonds Beverwijk. Het Ondernemersfonds is de opvolger voor de voormalige aanjaagregeling, die eind 2022 afliep. 

Fonds voor beter vestigingsklimaat 

‘Met het ondernemersfonds nieuwe stijl willen we niet alleen de economie, maar ook het vestigingsklimaat stimuleren,’ vertelt Jacinta Lieuwes, voorzitter van Stichting Ondernemersfonds. ‘Het fonds is er om activiteiten te ontplooien die verder gaan dan alleen promotie en marketing. Bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming, veiligheid, samenwerking, belangenbehartiging en verbetering van het imago van een hele sector.’

Unieke samenwerking 

Het fonds is een gezamenlijke inspanning van de gemeente en de ondernemers in Beverwijk. De ondernemers zijn een afvaardiging van de vijf economische deelgebieden in Beverwijk: de horeca Beverwijk, de kleine winkelgebieden, het centrum Beverwijk, de bedrijventerreinen in Beverwijk en de ondernemers in Wijk aan Zee.

Het convenant wordt op 9 januari om 16.00 uur getekend in het gemeentehuis. Aansluitend is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.