U kunt uw vergunning of kaart online verlengen. U hoeft hiervoor dus niet naar het Stadhuis te komen. De parkeervergunningen zijn digitaal. U krijgt geen papieren vergunning. Alleen als u een bezoekersvergunning verlengt, ontvangt u die na betaling per post. Als het voor u niet mogelijk is om uw vergunning of kaart online te verlengen, komt u dan langs in het Stadhuis. Onze medewerkers helpen u graag. Vanwege het coronavirus werken wij volledig op afspraak. U kunt natuurlijk ook bellen via (0251-) 256 256.

Vóór 1 januari 2021

Als u de parkeervergunning voor 1 januari 2021 verlengt en betaalt, loopt uw vergunning gewoon door. Als u niet voor 1 januari verlengt én betaalt, dan vervalt uw vergunning automatisch. Betaal dus op tijd om een parkeerboete te voorkomen. 

Voorwaarden en tarieven 2021

Ten opzichte van 2020 zijn een aantal vergunningtarieven verhoogd. Daarnaast wordt er vanaf elke tweede vergunning voor bewoners een hoger tarief gerekend waar dit voorheen vanaf de derde vergunning het geval was. 

Waarom is de eerste parkeervergunning voor bewoners duurder geworden?

Sinds 2014 is er geen prijscorrectie geweest terwijl de kosten gestegen zijn en er inflatie heeft plaatsgevonden. Dit is nu gecorrigeerd.

De tweede parkeervergunning voor bewoners is veel duurder geworden (€20>€80). Klopt dit wel/waarom?

Ja dit klopt. Het gekozen tarief is meer kostendekkend en in lijn met de wens van de gemeenteraad om het bezit van meerdere auto’s te ontmoedigen en tot een lagere parkeerdruk te komen. In vergelijking met andere middelgrote gemeenten in de omgeving is het tarief voor twee parkeervergunningen nog steeds een van de laagste.  

Is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de tariefverhoging?

Nee, de tarieven zijn vastgelegd in de parkeerbelastingverordening 2021 en door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen een belastingverordening staat op grond van de belastingwetgeving geen bezwaar en beroep open bij de bestuursrechter. 

Lukt het u niet om voor 1 januari te verlengen?

Heeft u bijvoorbeeld de verlengingbrief bijvoorbeeld laat ontvangen? Hoe kunt u ervoor zorgen dat u geen parkeerboete krijgt?

Antwoord: Wij zijn ons hiervan bewust en proberen hier rekening mee te houden bij handhaving.