Het programma Jeugd & Veiligheid van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk wordt structureel geborgd binnen de domeinen Veiligheid, Onderwijs en Jeugd. Er is twee jaar intensief samengewerkt met gemeente Heemskerk. Dit leidt tot positieve resultaten. Deze manier van werken wordt nu structureel binnen de twee gemeenten.

In 2019 constateerden de gemeenten Beverwijk en Heemskerk dat er al enige tijd sprake was van ernstige jeugdoverlast en crimineel gedrag. Daarom is in 2020 een programma Jeugd & Veiligheid opgezet.

De inhoud van het programma

Het programma bevat verschillende onderdelen om jeugdproblematiek, problematiek op zowel individueel niveau als op straat, te verminderen. Een groepsaanpak, individuele aanpak, systeemgerichte aanpak en een locatiegerichte aanpak zijn opgezet om hiervoor te zorgen. Daarnaast ligt de focus op samenwerking en verbinden van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor een groter draagvlak om de problemen aan te pakken.

Preventie en samenwerking

Heemskerk en Beverwijk hebben allebei een netwerkregisseur Jeugd & Veiligheid aangesteld. Daarnaast zijn er meerdere projecten gericht op preventie ingezet. Door jongeren bewust te maken van eventuele gevaren én van hun eigen gedrag, voorkomen wij dat jongeren gevaar lopen. Er zijn daarnaast diverse samenwerkingen en overlegmomenten tot stand gekomen. Politie, handhaving, jongerenwerk, scholen, het CJG, diverse zorgaanbieders, Halt en de gemeenten werken intensief samen.

Toekomst

In de aanpak verschuift de focus naar preventie, waarbij de gemeenten investeren in de toekomst van jongeren. Het gaat hierbij om voorlichting aan alle jongeren over gewenst gedrag en om hen weerbaar te maken tegen criminele en seksuele uitbuiting. Het gaat om investeren in bewustwording en de focus leggen op talentontwikkeling.

Samenwerkingen die zijn ontstaan, blijven bestaan. De gemeenten breiden dit netwerk verder uit met partners die kunnen ondersteunen om nog preventiever te werken en in te spelen op de actuele ontwikkelingen op het gebied van jeugd en veiligheid.