Tot ons grote verdriet hebben we vandaag moeten vernemen dat de heer Alex van Luijn (64), raadslid voor de fractie SamenLokaal, plots is overleden. Het is een onwerkelijk bericht in een al even bizarre tijd. 

De leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders wensen de familie, vrienden en nabestaanden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Geen vergaderingen deze week

Om deze reden is eveneens besloten alle vergaderingen deze week te schrappen. Op een later moment communiceren we hier meer over.