Fijn dat het onderzoek zo snel is afgerond en het rapport(externe link) er nu ligt. Dit is een waardevol rapport. Het geeft antwoord op de vraag of er bij de totstandkoming van het KIO-rapport van de GGD oneigenlijke of onoorbare zaken hebben plaatsgevonden. De conclusie is duidelijk: het KIO-rapport is op een integere wijze tot stand gekomen. Er is geen sprake van een integriteitsprobleem. Wel was er onduidelijkheid over de reikwijdte van de opdracht en ontbrak er een onderzoeksprotocol. De conclusies van de onderzoekers zijn overeind gebleven, zo zeggen zij ook zelf.

Waardevol voor de toekomst is de heldere analyse van Peter Heskes waarmee hij de vinger op de zere plek legt: “De kritiek op dit rapport en op de GGD (-directeur) is mijns inziens een symptoom van een onderliggend probleem: de gezondheid van de omwonenden van het industriegebied. De zorg neemt toe bij een concrete aantasting van de gezondheidsbeleving (grafiet- en sinterstofregen) en de indruk dat de overheid en de bedrijven op het Tata Steel terrein te weinig doen om de gezondheidsrisico’s te verminderen. De regulerende en handhavende taak ligt bij de overheid en als die niet goed wordt ingevuld, dan verliest men het vertrouwen in de overheid.”

Wethouder Brigitte van den Berg: “Mensen maken zich zorgen over hun gezondheid en het leven in een omgeving die aantoonbaar ongezonder is dan elders. Inwoners zien te weinig actie van de overheid om hiervoor met oplossingen te komen. Als wethouder herken ik de worsteling bij de verschillende overheden. We kunnen niet zonder de hulp van het rijk om te komen tot een gezondere toekomst van deze regio.”

Peter Heskes adviseert een volledig andere benadering: “Bewoners, basismetaalindustrie en overheid moeten aan tafel om te bespreken onder welke condities de basismetaalindustrie in een bewoonde omgeving kan blijven bestaan.”

Wethouder Brigitte van den Berg : “Dit pleidooi kan ik van harte onderschrijven. De rijksoverheid moet in gaan zien dat we hier voor een gezamenlijk probleem staan. Een probleem met een grote urgentie, dat we samen moeten oplossen. Want alleen met de invloed, macht en middelen van het rijk kunnen we een grote stap zetten voor zowel een gezondere leefomgeving voor de inwoners van de IJmond als een schone maakindustrie.”