Van 23 november tot en met 26 november 2022 komt De Reizende Boom naar Beverwijk. We nodigen je uit om het gesprek aan te gaan over mobiliteit, parkeren en groen.

Minder parkeren in Beverwijk?

De inrichting van de openbare ruimte staat onder druk, ook doordat het aantal auto’s de afgelopen jaren fors is gestegen. Al deze auto’s hebben een plek in de openbare ruimte, maar elke parkeerplaats is ook een mogelijke (groei)plek voor een boom. Hoe gaan we daarmee om in Beverwijk?

Wat is jouw mening?

  • Moet het parkeren naar de rand van het centrum?
  • Moeten we meer gebruik gaan maken van fiets en OV voor ons dagelijks vervoer?
  • Zijn we bereid parkeerplaatsen in te leveren voor meer ruimtelijke kwaliteit zoals groen?
  • Hoe kunnen we onze leefomgeving vergroenen?
programma reizende boom
de reizende boom

Inspraak

De Reizende Boom maakt onderdeel uit van het inspraaktraject over de nieuwe stedenbouwkundige visie voor de stadskant van de Spoorzone in Beverwijk.

Het gaat om het gebied van Ankie’s Hoeve aan de Halve Maan, het Stationsplein, het Meerplein, tot aan het Marlo terrein.

Lees hier(externe link) meer over de visie en de inspraak activiteiten in Beverwijk.

Over de Reizende boom

De Reizende Boom is van ruimtelijk ontwerper en beeldend kunstenaar Hein van Duppen. Het project is ontstaan vanuit de noodzaak (klimaatbestendigheid, biodiversiteit en leefbaarheid) om meer groen te realiseren in de stad.

Op de website www.dereizendeboom.nl(externe link) kun je de Reizende Boom’s pad volgen en wordt er door middel van foto’s en video’s verslag gedaan van de belevenissen die hij meemaakt. Zo ontstaat er een persoonlijk reisverslag dat laat zien wat de impact en betekenis kan zijn van het planten van (extra) bomen in de openbare ruimte.

de reizende boom