Alle energie is in Nederland in 2050 duurzaam. Ons elektriciteitsverbruik neemt de komende jaren enorm toe omdat we elektrisch gaan koken, rijden en in sommige gevallen ook elektrisch gaan verwarmen. Er moet dus veel meer energie duurzaam worden opgewekt.

Schone energie als gemeente

Energietransitie (gasvrij Beverwijk)

In 2050 zijn alle woningen van het aardgas af. Aardgas is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO2 vrijkomt als je het verbrandt en dat de voorraad niet oneindig is. Tijdens het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 is internationaal afgesproken om minder CO2 uit te stoten. Om de doelstelling te behalen moeten we over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. Op lokaal niveau gaat er gekeken worden wat er moet veranderen om van het aardgas af te gaan. Als gemeente hebben wij het beste zicht op wat er lokaal kan. Wij gaan dus een belangrijke rol spelen in het coördineren van deze warmtetransitie.

Regionale Energie Strategie (RES)

We gaan duurzamer wonen, werken en leven. De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is. Ons elektriciteitsverbruik neemt de komende jaren enorm toe omdat we elektrisch gaan koken, rijden en in sommige gevallen ook elektrisch gaan verwarmen. Er moet dus veel meer energie duurzaam worden opgewekt.

In heel Nederland wordt hierover nagedacht. Dit proces heet de Regionale Energie Strategie (RES). Ook in de regio IJmond & Zuid-Kennemerland zijn scenario’s gemaakt. Samen met maatschappelijke organisaties, georganiseerde inwoners, belanghebbenden en gemeentes is gekeken welke gebieden in deze regio kans bieden voor grootschalige energieopwekking  uit vooral zon en wind. Zijn zonnepanelen langs de snelweg een optie? Waar is er mogelijk ruimte voor een windturbine?

In dit filmpje wordt uitgelegd wat de RES inhoudt: Energie opwekken in de Noord-Holland-Zuid (RES)

Meer informatie over de RES en de voortgang van het proces? Houd deze website in de gaten: energieregioNHZ.nl

Transitie Visie Warmte Beverwijk

De gemeente werkt aan een Transitievisie Warmte (TVW), een tijdspad waarin beschreven wordt wanneer welke wijk in gemeente Beverwijk van het aardgas af kan. Inmiddels hebben de gemeente en Omgevingsdienst IJmond alle technische informatie verzameld in bijeenkomsten met partijen als PWN, ECOBeverwijk, Hoogheemraadschap Noorderkwartier, woningbouwcorporaties, HVC, Liander en Stedin. Op basis daarvan is een concept TVW opgesteld. Hierin staat beschreven welke wijk technisch gezien als eerste van het aardgas af kan en hoe we dan duurzaam gaan verwarmen. Kijk voor meer informatie op de website van OD IJmond.

Warmtetransitie OD IJmond

Warmenet IJmond en HVC

In Nederland gaan we stap voor stap van het aardgas af en gaan we met warmtenetten onze woningen verwarmen. Een slim en duurzaam alternatief. Wil je meer weten over het warmtenet in de IJmond? Klik dan op de onderstaande knop.

Warmtenet IJmond en HVC

Milieubeleidsplan

Er speelt veel op het gebied van milieu. Nederland dient in 2050 aardgasvrij te zijn. We gaan toe naar een circulaire economie waarbij we steeds meer afval als grondstof gaan gebruiken. We streven ernaar de luchtkwaliteit te verbeteren. Onderwerpen waar geen wet voor bestaat, maar waar de gemeente zelf ambitie over mag uitspreken. Dat is gedaan in het Milieubeleidsplan 2015-2020. Dat gemaakt is samen met ondernemers, inwoners en raadsleden van de gemeente Beverwijk.

Milieubeleidsplan

Schone energie voor inwoners

Energie besparen is goed voor het klimaat én uw portemonnee. Er zijn veel duurzame oplossingen voor inwoners. Wek bijvoorbeeld uw eigen stroom op met zonnepanelen of isoleer uw huis. Of begin klein: zet de verwarming iets lager of zet apparatuur uit als u deze niet gebruikt. 

Energie besparen met project Duurzamer Wonen

Het is een bijzondere tijd. We werken vanuit huis, soms met het hele gezin om ons heen. Ook in het weekend zoeken we vermaak in en om het huis. Klussen die al een tijd liggen te wachten, worden afgemaakt. Denkt u daarbij ook aan het verduurzamen van uw woning? Dat kan met kleine maatregelen zoals tochtstrips én grote maatregelen zoals zonnepanelen, waardoor u direct op uw energierekening bespaart.

Energie besparen

Wilt u uw energieverbruik verlagen, dus geld besparen, en comfortabel blijven wonen? Met het project Duurzamer Wonen biedt gemeente Beverwijk kosteloos digitaal energieadvies aan via  EcoBeverwijk. U leert hoe kleine maatregelen werken en hoe grote maatregelen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, in uw woning toe te passen zijn. Ook ontvangt u via Duurzaam Bouwloket kleine maatregelen die direct voor besparing zorgen, zoals tochtstrips of een waterbespaarder voor de kraan.

U kunt zich direct aanmelden via onze partner www.duurzaambouwloket.nl/maatregelen of ga een energiegesprek aan met EcoBeverwijk. U krijgt een uitnodiging en ‘wandelt’ op de afgesproken tijd met de energiecoach door uw huis. Zo komt u in ongeveer een half uur te weten hoe en waar u energie kunt besparen. U heeft wel een computer met internet nodig. 

Op de website www.iedereendoetwat.nl vindt u meer praktische tips. 

Duurzame energie opwekken

Zonne-energie

Aan het opwekken en gebruik van zonne-energie zitten vele voordelen. Zelf ook zonne-energie opwekken? Op de website van Omgevingsdienst IJmond vindt meer informatie.

Weet u al dat u zonnepanelen wilt aanschaffen of blijkt dat een slimme keuze uit uw digitale energieadvies? In gemeente Heemskerk is de zonnepanelenactie weer een succes. Inmiddels hebben bijna 750 inwoners een aanbod op maat aangevraagd. Een collectief van vakkundige regionale installateurs biedt huiseigenaren de mogelijkheid om zonnepanelen te laten installeren tegen een zeer gunstige prijs. Het huisbezoek door de installateur is aangepast om aan de adviezen van het RIVM en het kabinet te voldoen. Zo kunt u ook nu duurzame maatregelen treffen.

U kunt zich voor de actie in uw gemeente aanmelden tot 30 juni. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.duurzaambouwloket.nl/actiebeverwijk.

De installateurs werken volgens de RIVM richtlijnen. Deze richtlijnen zijn onder het protocol Samen Veilig Doorwerken te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Andere duurzame energie

Of kijk op de website www.iederendoetwat.nl waar u andere oplossingen voor het opwekken van duurzame energie vindt.

Stooktips

Stooktips: juiste kachel, schoonmaken, droog hout

Zorg voor de juiste grootte kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen. Schoorstenen en rookkanalen moeten goed zijn afgestemd met de haard of kachel. Het is ook belangrijk dat u, tenminste één keer per jaar, uw schoorsteen door een erkend vakman schoon laat maken. Maak het vuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes en stook alleen droog, onbehandeld hout. Stook niet bij windstil of mistig weer.

Stooktips: Frisse lucht, controleer de vlam

Voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt is belangrijk, net als volledige luchttoevoer tijdens het stoken. U kunt dit zelf controleer door naar de kleur van de rook en de vlam te kijken. En als laatste: laat houtvuur vanzelf uitbranden. Door de stooktips te volgen houdt u rekening met uw buren en beperkt u overlast en gezondheidsklachten voor uw omgeving. Meer informatie over de tips kunt u vinden op www.milieucentraal.nl en www.odijmond.nl/houtrook.  

Gezondheidseffecten

Houtrook bevat ongezonde stoffen en draagt bij aan luchtverontreiniging. De GGD geeft informatie over mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan houtrook. Ook geven zij voorlichting over stoken met zo min mogelijk overlast en effect op uw gezondheid. Op www.ggdkennemerland.nl vindt u meer informatie over gezondheidseffecten van houtrook.

Visie Luchtkwaliteit 2017-2021

De vier IJmondgemeenten werken sinds 2012 samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Initiatiefnemer van de Visie Luchtkwaliteit is het platform Milieu en Gezondheid waarin portefeuillehouders gezondheid en milieu van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest zijn vertegenwoordigd. Afgelopen vier jaar werkte dit platform nauw samen met Omgevingsdienst IJmond en GGD Kennemerland. Meer informatie vindt u op www.odijmond.nl/luchtkwaliteit.

Duurzaamheidslening

Met de duurzaamheidslening willen wij alle inwoners van Beverwijk de kans geven om energie en kosten te besparen, bij te dragen aan een beter milieu en het eigen woonplezier te verhogen. Wij hebben als doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Dat is nog een grote uitdaging. Daarom stellen wij financiële middelen beschikbaar in de vorm van een duurzaamheidslening. De duurzaamheidslening is beschikbaar tegen een aantrekkelijke lage rente van 1,6%. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar. Dit is voor particuliere huiseigenaren, kleine verhuurders en kleine verenigingen van eigenaren met minder dan 10 leden. Met deze lening willen wij alle inwoners de kans geven om energie en kosten te besparen, bij te dragen aan een beter milieu en het eigen woonplezier te verhogen. 

Duurzaamheidslening aanvragen

Isoleren en besparen

Een goed geïsoleerd huis heeft veel voordelen: minder kou en tocht, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Maar liefst 3 van de 4 woningen in Nederland hebben nog geen goede isolatie. Milieu Centraal laat je zien hoe jij de isolatie van je huis checkt en wat je kunt doen om dak, muren, ramen of vloer beter te isoleren.

Website Milieu Centraal

Heeft deze informatie u geholpen?