Wij hebben besloten om het sportkampioenengala dit jaar niet door te laten. De beperkingen die gelden om het coronavirus te bestrijden, maken het onmogelijk voor de gemeente om een gala te organiseren dat recht doet aan de prestaties van de Beverwijkse sporters. De kampioenen uit 2020 worden meegenomen in de huldiging van 2021.

Sportwethouder Haydar Erol: “Het is een spijtig maar onontkoombaar besluit. Er zullen ook minder kampioenen zijn omdat veel amateurcompetities niet door zijn gegaan of afgerond. We huldigen de kampioenen die er wel zijn tijdens het eerstvolgende Sportkampioenengala”.