De openbare ruimte in de Staatsliedenbuurt is verouderd. En deze gaan we opknappen. Het gaat om de straten Professor Oudlaan, Thorbeckelaan, Kranenburgplantsoen, Van Houtenlaan en Calsplantsoen. De werkzaamheden zijn op 5 oktober 2020 gestart. We verwachten dat deze eind maart 2021 klaar zijn.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • vervangen van het openbaar groen
  • aanpassen van parkeervoorzieningen
  • aanpassen van riool en afwatering
  • vervangen van de openbare verlichting

Vervangen van het openbare groen

Het groen in de Staatsliedenbuurt is aangelegd toen de wijk ontstond. Er zijn geen grote aanpassingen geweest. Meestal wordt het groen meegenomen als het riool en de weg aan vernieuwing toe zijn. Dit is hier nog niet nodig. Maar het groen is hier nu wel aan vervanging toe. Dit geldt vooral voor de lage en middelhoge groenperken. Deze gaan we vernieuwen. Verder heeft de openbare ruimte aan de oostelijke rand weinig groen. Daarom gaan we hier een groenzone aanbrengen. Bomen die in goede conditie en van waarde zijn, blijven staan. De slechte exemplaren verwijderen we en vervangen we waar nodig. Door de vergroening komen er in het nieuwe ontwerp 31 meer bomen terug dan dat er weggaan.

 

Aanpassen van parkeervoorzieningen

Door het verwijderen van bestaande bomen en aanplanten van nieuwe bomen, ontstaat er meer ruimte voor parkeervakken. Zo wordt de parkeercapaciteit in het Calsplantsoen uitgebreid met 12 parkeerplaatsen. En in de Van Houtenlaan en Kranenborgplantsoen met 5 en 2 parkeerplaatsen.

Riool en afwatering

De riolering bestaat uit een gescheiden rioolsysteem wat dateert uit 1972. En hoeven we nog niet te vervangen. Het regenwater dat op de straat en stoep gaan we zoveel mogelijk in de bodem opslaan. De parkeerblokken lenen zich hier het beste voor. De afwatering is nu van de bomen af en dit wordt omgedraaid waar dit kan. Het regenwater komt dan direct ten goede aan de bomen. De boomplaatsen richten we duurzaam ingericht met bomengrond of bomenzand. De de bomen hebben dan een voedingsbodem oor de komende decennia. In het Calsplantsoen wordt een deel van de kunststofriolering vervangen om de afstroming te verbeteren.

Openbare verlichting

Een groot deel van de openbare verlichting is nodig aan vervanging toe. Wandarmaturen en de verlichtingsarmaturen op mast zijn al meer dan 25 jaar oud. De meeste lantaarnpalen zijn al meer dan 45 jaar oud. Het is dus hoog tijd om de openbare verlichting te vernieuwen. We plaatsen grotendeels nieuwe zwarte lantaarnpalen. De wandarmaturen en de verlichtingsarmaturen op mast, worden vervangen van nieuwe energiezuinige LED verlichtingsarmaturen. 

Heeft deze informatie u geholpen?