Het college van B&W heeft een besluit genomen over de inzet van het Herstelfonds. De gemeenteraad heeft daarvoor een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Het geld is bedoeld om de lokale bedrijvigheid en samenleving te helpen herstellen van de gevolgen van de coronacrisis. In totaal zijn 53 aanvragen gedaan. Aan 24 plannen is nu subsidie toegekend. Alle aanvragers hebben inmiddels bericht gekregen over hun aanvraag en het besluit van het college.

24 plannen krijgen subsidie 

Alle aanvragen voor het Herstelfonds zijn door de Taskforce beoordeeld en daarbij zijn punten toegekend. De hoogst scorende initiatieven komen als eerste aan bod voor subsidie. Het resultaat hiervan is dat 24 plannen ondersteund kunnen worden met een subsidie vanuit het Herstelfonds. Het subsidieplafond was daarmee bereikt.

Er zijn initiatieven ingediend door allerlei organisaties: ondernemingen, stichtingen, verenigingen en bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden. Het gaat om kleine en grote initiatieven op allerlei gebieden: economie en toerisme, sport en bewegen, cultuur, welzijn en combinaties daarvan. Het college van Beverwijk is blij dat de gemeente op zoveel verschillende manieren en op zoveel plekken het herstel kan stimuleren.

Alle plannen zijn getoetst

Aanvragen voor het Herstelfonds konden worden ingediend van 10 mei tot en met 6 juni 2021. In totaal is voor bijna € 2,8 miljoen subsidie aangevraagd. Het subsidieplafond is daarmee ruim overschreden. In de subsidieregeling van het Herstelfonds staat beschreven hoe alle plannen worden getoetst. De hoogst scorende initiatieven kwamen als eerste aan bod voor subsidie. Er zijn dus ook plannen afgevallen. Omdat zij onvoldoende punten hadden gekregen en het financiële plafond inmiddels was bereikt. Of omdat zij niet voldeden aan het doel of de voorwaarden van het Herstelfonds. Er zijn geen plannen ingediend in de categorie ‘Cofinanciering’. Het college verwacht dat dit geld later alsnog nodig is. Daarom wordt het voorlopig gereserveerd.

De plannen kunnen nu van start

De gemeente vindt het belangrijk dat er nu gestart kan worden met de plannen. De economie en de samenleving komen weer op gang na alle coronamaatregelen. De gemeente stimuleert met de subsidies uit het Herstelfonds veel nieuwe activiteiten en samenwerking tussen allerlei organisaties. Het college verwacht dat veel ondernemers, organisaties en inwoners direct of indirect van alle plannen gaan profiteren.