Vanaf 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) geldig. Deze wet is de wettelijke basis voor de maatregelen tegen de bestrijding van COVID-19. Meer informatie over de gelende maatregelen is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Het is mogelijk een ontheffing aan te vragen voor sommige regels uit de Twm.

Ontheffing Twm covid-19 aanvragen

Geef in uw aanvraag duidelijk aan waarom de activiteit een heel bijzonder geval is. Vul dit formulier helemaal in, onderteken het formulier en mail het formulier naar corona@beverwijk.nl t.a.v. Team Leefomgeving, cluster Bijzondere Wetten.

Waar moet u rekening mee houden bij uw aanvraag?

 • U kunt alleen ontheffing aanvragen voor de regels die gelden voor groepsvorming, publieke plaatsen en evenementen; De ontheffing is voor een heel bijzonder en concreet geval. Het mag hierbij niet gaan om voortzetting van de standaard exploitatie. Bijvoorbeeld: een bioscoop is op grond van de maatregelen gesloten en vraagt een ontheffing aan om open te mogen
 • We leggen uw aanvraag ook voor bij de GGD;
 • U kunt geen ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld
  • een bijeenkomst bij u thuis
  • het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes
  • het houden van anderhalve meter afstand;
 • We kunnen de ontheffing alleen verlenen voor heel bijzondere situaties;
 • We gaan terughoudend om met het verlenen van ontheffingen.

De kosten voor de aanvraag zijn €128,95

Voor deze aanvraag brengen we leges in rekening. De kosten hiervoor bedragen €128,95 (Artikel 4.6 Tabel Legesverordening 2021 Beverwijk).

Vraag de ontheffing minimaal vier weken van tevoren aan

Wij doen ons best om u één week voorafgaand aan de activiteit een “go” of “no go” te kunnen geven.

Het kan zijn dat u naast deze ontheffing ook nog andere vergunningen of ontheffingen nodig heeft

Zo heeft u bijvoorbeeld ook een ontheffing Bijzonder gebruik openbare gemeentegrond nodig als u objecten op de openbare weg wilt plaatsen. De behandelende ambtenaar bekijkt uw aanvraag en kijkt of er nog andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Als dit nodig is, nemen we contact met u op.

Heeft u nog vragen over de procedure? Neem contact met ons op.

Bij vragen kunt u contact opnemen met cluster Bijzondere Wetten van team Leefomgeving via 0251-256 256 of stuur een e-mail.