Vandaag (dinsdag 27 oktober 2020) is de vernieuwde website van de gemeente Beverwijk live. Dit om de dienstverlening voor inwoners en ondernemers (nog) beter te maken.

Vragenlijsten

Tien weken terug vroegen wij uw mening in een korte, online vragenlijst. De vragenlijst is gedeeld op de ‘vorige’ website en op onze socialmediakanalen. In de vragenlijst vroegen wij uw mening. In totaal hebben 400 inwoners hun mening gegeven. Een week later vroegen we nog 70 inwoners om hun mening. Dit om de structuur van de website te onderzoeken.

Uitkomsten

Inwoners gaven vooral aan dat de website mooier mag. Dat de informatie begrijpelijker mag en de informatie beter gevonden mag worden. De uitkomsten van de vragenlijst zijn verwerkt in de vernieuwde website. Benieuwd naar de uitkomsten van de vragenlijst? De uitkomsten zijn samengevat in een infographic en staan op onze LinkedIn-pagina

Toegankelijk

Sinds 23 september 2020 is iedere overheidsinstelling verplicht om te voldoen aan de wet Digitoegankelijk. Dat betekent dat iedereen de website moet kunnen gebruiken én begrijpen. Of je nu slechtziend bent, een gebroken arm hebt of moeite hebt met het begrijpen van lastige teksten. Dat hoeft niet uit te maken. Onze informatie moet toegankelijk zijn. De vernieuwde website is hier goed op ingericht. Alle teksten op de website zijn herschreven op taalniveau B1. Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands. De overgrote meerderheid van de bevolking begrijpt teksten op taalniveau B1. Meer weten over Beverwijk digitoegankelijk? Bekijk dan onze toegankelijkheidsverklaring.

Feedback

Op bijna iedere pagina staat onderaan een feedback-formulier genaamd ‘Heeft deze informatie geholpen?’ Mist u informatie? Geef dat aan via dit formulier. Bedankt alvast.