Het afsteken van vuurwerk is net als vorig jaar komende jaarwisseling verboden. Vuurwerk thuis bewaren kan gevaarlijk zijn. Inwoners in de regio Kennemerland kunnen daarom hun vuurwerk op 27, 28, 29 en 30 december inleveren op de gemeentewerf aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid. Door op deze manier vuurwerk in te leveren ontlasten we de zorgsector en de hulpdiensten.

Drive through
Het inleveren van vuurwerk kan van 27 tot en met 30 december tussen 10:00 uur en 15:00 uur op de gemeentewerf aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid. Ook als u te voet bent, bent u van harte welkom. Volg bij het inleveren de instructies van het personeel.

Landelijk vuurwerkverbod
Jaarlijks wordt er bij de nieuwjaarsviering een extra beroep gedaan op de zorg. Dat wil het kabinet dit jaar voorkomen vanwege de enorme druk op de zorgprofessionals als gevolg van COVID-19. Vorig jaar droeg het vuurwerkverbod bij aan aanzienlijk minder bezoeken aan de spoedeisende hulp en minder spoedoperaties. Daarom verbiedt het kabinet net als vorige jaar het kopen en afsteken van vuurwerk. Gemeente Velsen heeft hier net als veel andere gemeenten lokaal ook nog het verbod op carbidschieten aan toegevoegd.

Riskeer geen boete en een strafblad
Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 is het afsteken van klein vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten (categorie F1), alleen toegestaan als dit geen overlast veroorzaakt voor de omgeving. Iedereen van 12 jaar en ouder mag dit vuurwerk het hele jaar door kopen en afsteken. Inwoners die illegaal vuurwerk bezitten, vervoeren of afsteken, kunnen een boete of gevangenisstraf krijgen. De boete voor het afsteken van vuurwerk bedraagt € 250 en een aantekening in het strafblad. Jongeren tot 18 jaar kunnen bij minder zware overtredingen ook een Halt-straf krijgen. De gevangenisstraffen bij afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk kunnen flink oplopen.