Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services (HNS) zijn van plan om in het Noordzeekanaalgebied een netwerk voor waterstofgas aan te leggen. HNS zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering. Het ministerie van EZK coördineert de besluiten en vergunningen.

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

In de directe omgeving

Het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied gaat deel uitmaken van een toekomstig landelijk netwerk. Dat netwerk gaat vijf industriegebieden in Nederland met elkaar verbinden, en vervolgens met waterstofopslag en met het buitenland. Voor het netwerk wil HNS bestaande en nieuwe buisleidingen gebruiken. De bestaande buisleidingen zijn nu nog in gebruik voor het transport van aardgas. De aanleg van het netwerk kan de energietransitie in onze regio versnellen.

Een deel van het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied komt in onze omgeving. Daarom willen EZK en HNS de bewoners en ondernemers in Beverwijk en Wijk aan Zee er graag over informeren en vragen mee te denken over de plannen. Hiervoor organiseren zij een inloopbijeenkomst. 

Inloopbijeenkomst(en)

Iedereen is welkom bij de inloopbijeenkomst op dinsdag 27 september 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in het Kennemertheater, Kerkplein 1 te Beverwijk. Er zijn ook inloopbijeenkomsten in Amsterdam (22 september), Velsen (28 september) en Haarlemmermeer (29 september). Er hangen posters die kort de plannen en de procedure uitleggen. Medewerkers van Hynetwork Services en het ministerie van EZK vertellen er meer over en beantwoorden vragen. 

Reageren op startdocument

Voorafgaand aan de aanleg is nog een lange weg te gaan. De eerste stap op deze weg is de publicatie van het startdocument Kennisgeving Voornemen en voorstel voor Participatie (VenP). Uiteraard kunt u hierover in gesprek gaan tijdens de inloopbijeenkomst of een officiële reactie er op geven. Dat kan tot en met donderdag 20 oktober. Het document  (20 pagina’s) is te vinden op www.rvo.nl/waterstofnetwerk-nzkg(externe link). Uw reacties worden meegenomen naar de volgende fase. 

Kunt u het document niet digitaal bekijken, dan ligt er u ook een papieren versie in het Stadhuis. Kom dan langs tijdens openingstijden.

Als u wilt reageren op het VenP kan dat op de volgende manieren:

  • Bij voorkeur digitaal: via de website www.rvo.nl/waterstofnetwerk-nzkg(externe link)
  • Per post:    Bureau Energieprojecten
    Inspraakpunt Waterstofnetwerk NZKG
    Postbus 111 9200 AC Drachten
    (Brief graag ondertekenen en adres vermelden. Dan ontvangt u per brief een ontvangstbevestiging.)
  • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Meer informatie

Informatie en veelgestelde vragen over het project vindt u op www.hynetwork.nl/noordzeekanaalgebied(externe link). Op www.rvo.nl/waterstofnetwerk-nzkg(externe link) staat informatie over de procedure.