Politieke partij

D66

Contact

Secretaresse: Fatiha Berhili 0251 256 256 / bestuurssecretariaat@beverwijk.nl
Woordvoerder: communicatie@beverwijk.nl

Portefeuille

 • Milieu, gezondheid en duurzaamheid
 • Economie
 • Werk, inkomen en beroepsonderwijs 
 • Afval en grondstoffen
 • Lokale media
 • Onderwijs
 • jeugd en jeugdzorg
 • Vastgoed en grondbeleid

Social media

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie:

 • Plv lid GR Cocensus
 • Lid AB IJmond Werkt!
 • Lid GR schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West Kennemerland
 • Plv lid algemeen bestuur GR AIJZ
 • Lid bestuur GR Reinunie
 • Plv lid algemeen bestuur ODIJ
 • Lid van het Congres van de lokale en regionale overheden van de Raad van Europa (namens de VNG)

In de maatschappij:

 • Eigenaar Van den Berg Integrity Services (eenmanszaak) (geen inkomsten)

Heeft deze informatie u geholpen?