Politieke partij

CDA

Contact

Secretaresse: Wendy Daman 0251 256 256bestuurssecretariaat@beverwijk.nl

Portefeuille

Sociaal Domein (WMO, Welzijn en Jeugd), Recreatie en Toerisme en Reiniging en afval

 • Sociaal Domein (WMO, welzijn en jeugd)
 • Monumentenbeleid
 • Strand (kust en strand inclusief visie Wijk aan Zee)
 • Recreatie en toerisme
 • Reiniging en afval

Social media

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie:

 • Lid AB Raum
 • Lid AB IJmond Werkt!
 • Lid AB AIJZ
 • Lid kustoverleg Noord-Holland
 • Lid bestuurlijk overleg KIMO
 • Lid regionaal PHO Sociaal Domein Kennemerland
 • Lid regionaal PHO Jeugd Kennemerland