Wethouder Haydar Erol heeft donderdag 8 juli tijdens de raadsvergadering zijn ontslag aangeboden aan de Beverwijkse gemeenteraad. Op vrijdag 9 juli is het college van B&W in een extra vergadering bijeengekomen. Om de continuïteit te bewaken heeft het college een voorlopige verdeling van de portefeuilles gemaakt.

Tijdelijke waarneming portefeuilles 

De portefeuilles van wethouder Erol worden als volgt waargenomen. Wethouder van den Berg neemt de portefeuille Milieu en Gezondheid, Natuur en Educatie en Duurzaamheid over. Wethouder Ferraro neemt de portefeuilles Openbare ruimte en Sport waar. En de portefeuille Financiën wordt waargenomen door Wethouder Niele.