Het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben samen op 15 maart de Woondeal MRA ondertekend. Tot en met 2030 moeten in dit gebied ruim 170.000 woningen worden gebouwd, waarvan ongeveer twee derde in het betaalbare segment. Namens Beverwijk heeft wethouder Ali Bal deze overeenkomst ondertekend.

De Woondeal vervangt een eerdere afspraak uit 2019 en is een initiatief van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), die in het hele land momenteel dit soort deals sluit. Hij was zelf aanwezig bij het tekenmoment in Purmerend. In de Woondeal hebben de gemeenten en provincies in de MRA(externe link) afgesproken welke bijdrage zij kunnen leveren aan de nationale woningbouwopgave en wat daarvoor nodig is. Het gaat in dit gebied om bijna een vijfde van de nationale opgave.

Knelpunten wegnemen voor woningbouw

Het Rijk gaat de lokale overheden, en dus ook Beverwijk, helpen met het wegnemen van knelpunten voor de woningbouw, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbestendig bouwen, geluid, stikstof en energievoorziening. Dat is noodzakelijk om het woningtekort sneller in te lopen en de betaalbaarheid van wonen in de regio te verbeteren.

‘Met het tekenen van deze woondeals zetten we een belangrijke stap in het terugdringen van het woningtekort’, zegt minister De Jonge. ‘Een grote ambitie, die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen zorgen we voor meer betaalbare en goede woningen in dorpen en steden in Noord-Holland en Flevoland.’

Gezamenlijke inzet is pure noodzaak

‘We hebben elkaar als Rijk en regio écht nodig om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare woningen komen voor de vele woningzoekenden in de gemeenten van de MRA. Wij doen ons uiterste best om hier samen met de woningcorporaties en marktpartijen aan te werken’, zegt Floor Roduner, wethouder in Haarlem en voorzitter van het MRA-overleg Bouwen & Wonen. ‘Daarom vragen we de minister om zich volledig in te zetten voor het oplossen van knelpunten, zoals met regelgeving of financiële middelen. In de Woondeal hebben we hier zo concreet mogelijk afspraken over gemaakt.’

Op de foto staan minister Hugo de Jonge, de gedeputeerden Esther Rommel (Noord-Holland) en Jan de Reus (Flevoland), burgemeester Ellen van Selm van gastgemeente Purmerend en de wethouders van de gemeenten in de MRA die de Woondeal MRA hebben ondertekend.